Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Подаване на сигнали до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – гр. София район "Триадица"  бул. "Витоша" № 18

Тел: 02/8119011

Тел: 02/8119033

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Информационен център на МО:

Декларации служители ИЦМО