Празник на Българската армия (2017 г.)

Празник на Българската армия (2017 г.)