Отпуснати са 5756 лв. за рехабилитация на военноинвалиди и военнопострадали

Част от изображенията на страницата са архивни и поставени, за да визуализират новината приблизително.

Виж още...