Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността „младши експерт – ресорен редактор” в отдел вестник „Българска армия”  към „Информационен център на Министерство на отбраната” – 2 щатни бройки

Част от изображенията на страницата са архивни и поставени, за да визуализират новината приблизително.