Category: Хоби

26-sarni

За сърна се излиза сутрин, докато е сънен дивечът

Сърната (Capreolus capreolus) е широко разпространена в България и обичаен ловен обект. Нека в тази тема споделим опита, свързан с лова на сръндаци чрез издебване. Издебването зависи много от теренните особености, както и от...

30-skatov

Втори българин стъпи на Лхотце!

Уникален успех за българския алпинизъм постигна д-р Атанас Скатов, който успя да покори четвъртия по височина осемхилядник Лхотце (8516 м) в Хималаите. Заедно с него до върха са стигнали още норвежец, индиец и 7...

20 - кеклик

Яйца от кеклик били виаграта на Ким Ир Сен

В България са разпространени два вида кеклици. Единият е скалният или планинският кеклик, който се среща в Югозападна България, на изток до хълмистата част на Кърджали и по южните склонове на Стара планина. Той...

26-RIBI

Кефалът е звяр, кълве и на кръв, и на джанки

Речният кефал (Leuciscus cephalus) или клен и карабалък, е сладководна риба от семейство шаранови и основен представител на едноименния род речни кефали. Живее в бавни до среднобързи води в долните и средни течения на...

26- PILETA

Дебнете пъдпъдъка рано, после ловко се скатава

Европейският пъдпъдък (Coturnix coturnix) е дребна прелетна полска птица от семейство Фазанови. Смятан е за ценен ловен обект. В полет пъдпъдъкът може да бъде сгрешен с ливадния дърдавец, обаче има по-масивно и късо тяло....

19--UKLEI

Сухар и галета, ако тръгвате за уклей

Потегляйте рано, преди изгрев слънце Уклеят (Alburnus chalcoides) е вид речна риба от семейство Шаранови (Cyprinidae). Нарича се също брияна, облец и чаушан и се среща само от централна Азия (Казахстан и Узбекистан) до...

19-SETER-1

Английски сетер е ловджийският аристократ

Английският сетер е аристократично куче. Неслучайно кралските семейства в Англия са го използвали като компаньон, защото чудесно се разбира с децата, обича да общува с хора. Използва се за лов на фазани, пъдпъдъци, яребици...