Category: Конкурси

Списък с допуснатите и недопуснатите до конкурс за длъжността „началник отдел“ на отдел „Вестник „Българска армия“

– Списък с допуснатите и недопуснатите до конкурс за длъжността "началник отдел" на отдел "Вестник "Българска армия" (свали)  – Списък на допуснатите кандидати до защита на концепция за "началник отдел" на отдел "Вестник "Българска армия" (свали)

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в отдел „Вестник „Българска армия“

– Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "главен експерт" в отдел "Вестник "Българска армия" (свали) – Списък на допуснатите кандидати до защита на концепция за "главен експерт" в отдел "Вестник "Българска армия" (свали)