Category: Конкурси

icmo_front

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Вестник „Българска армия“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността младши експерт в отдел "Вестник Българска армия" (СВАЛИ)

icmo_front

Обява за конкурс за длъжността „младши експерт – ресорен редактор“ в отдел „Вестник „Българска армия“

Обява за конкурс за длъжността "младши експерт – ресорен редактор" в отдел "Вестник "Българска армия" (свали) – Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС (свали) – Заявление за участие в конкурс (свали)