Category: Пресечна точка

I.Посещение на границата; II.Срещата Меркел – Тръпм; III.Потребителски права

I.Посещение на границата; II.Срещата Меркел – Тръмп; III.Потребителски права

Вицепремиерът и министър на отбраната Стефан Янев и министърът на вътрешните работи Пламен Узунов, заедано с други представители на двете институции, на посещение на границата. Икономистът Стоян Панчев за срещата Меркел – Тръмп. Богомил...

I.Обществените каузи на българския бизнес; II.Туризмът между зимния и летния сезон

I.Обществените каузи на българския бизнес; II.Туризмът между зимния и летния сезон

Ивана Радомирова (Съюз на пивоварите в България) за обществените каузи на българския бизнес и Боян Павлов (Институт за анализи и оценки в туризма) за туризма между зимния и летния сезон