Събиране на оферти с обява

03. 10. 2017 г.

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОХРАНА С ПОМОЩТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА СГРАДИ И ИМУЩЕСТВО В ТЯХ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ,,ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал 3 от ЗОП

2. Документация

3. Техническа спецификация

4. Удължаване на срока за участие

5. Протокол от работата на комисията за класиране на участниците

6. Договор

Удължен краен срок за получаване на оферти: 13.10.2017г. – 17:00ч.

 

19. 09. 2017 г.

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘​

1. Обява на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

2. Документация

3. Образци

4. Удължаване на срока за участие

5. Протокол от работата на комисията за класиране на участниците

6. Договор

Удължен краен срок за получаване на оферти: 02.10.2017г. – 17:30ч.

07. 09. 2017 г.

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘​

1. Обява на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал 3 от ЗОП

2. Документация

3. Образци

4. Съобщение за прекратяване на поръчката

 

10. 08. 2017 г.

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘​

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал 3 от ЗОП

2. Документация

3. Образци

4. Удължаване на срока за участие

5. Протокол от работата на комисията

6. Съобщение за прекратяване на поръчката

Удължен краен срок за получаване на оферти: 30.08.2017г. – 17:30ч.


03. 07. 2017 г.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВЕСТНИК "БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

2. Към обявата в АОП

3. Документация и пълно описание на поръчката

4. Техническа спецификация 

5. Оферта 

6. Проект на Договор 2017 – 2018

7. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

8. Протокол от работата на комисията

9. Договор


26. 09. 2016 г.

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОХРАНА С ПОМОЩТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА СГРАДИ И ИМУЩЕСТВО В ТЯХ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ,,ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал 3 от ЗОП

2. Документация

3. Техническа спецификация

4. Отговор на поставени въпроси

5. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

6. Протокол от работата на комисията

7. Договор


22. 06. 2016 г.

Отпечатване на вестник „Българска армия”

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал 3 от ЗОП

2. Към обявата в АОП

3. Техническа спецификация

4. Договор

5. Оферта

6. Информация за удължаване срока за получаване на оферти

7. Протокол от работата на комисията

8. Договор