Информационен център на Министерство на oтбраната

Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2022

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от “Информационен център на МО”

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ
Андрей Рангелов Началник отдел Изтегли
Анмари Николаева Младши експерт Изтегли
Антоанета Илиева – Петрова Младши експерт Изтегли
Антон Вътев Главен специалист Изтегли
Атина Пашова-Кавърджикова Младши експерт Изтегли
Борислав Василев  Старши експерт Изтегли
Ванеса Гергова Главен специалист Изтегли
Венцислав Жеков Главен експерт Изтегли
Георги Попов Началник отдел Изтегли
Десислава Рангелова Главен експерт Изтегли
Димитър Димитров Главен специалист Изтегли
Димитър Илиев Младши експерт Изтегли
Димо Грозев Главен специалист Изтегли
Добрин Иванов Главен експерт Изтегли
Евгени Кръстев Главен експерт Изтегли
     
Евгени Мандаджиев Главен експерт Изтегли
Елизабет Пеева-Димитрова Главен експерт Изтегли
Елица Калбанова Главен експерт Изтегли
Ива Сапунджиева Старши експерт Изтегли
Ивайло Димитов Младши експерт Изтегли
Камелия Любенова Старши експерт Изтегли
Кирил Бациев Младши експерт Изтегли
Красимир Белчев Старши експерт Изтегли
Красимир Тодоров Главен специалист Изтегли
Кремена Трохарова Старши експерт Изтегли
Мариана Пенчева Главен специалист Изтегли
Мария Кирилова – Дакова Младши експерт Изтегли
Мария Петкова Главен експерт Изтегли
Мария Ханджиева Главен експерт Изтегли
Мая Накова Главен специалист Изтегли
Методи Зашев Старши експерт Изтегли
Милена Гетова Главен експерт Изтегли
Мирослава Максимова Заместник-директор Изтегли
Моника Велинова Главен специалист Изтегли
Недялко Стойчев Главен специалист Изтегли
Николай Берковски Старши експерт Изтегли
Николай Илчев Младши експерт Изтегли
Николай Николов Младши експерт Изтегли
Николай Тодоров Главен специалист Изтегли
Николай Чадаров Младши експерт Изтегли
Николета Райдовска Главен специалист Изтегли
Николина Войнова – Захариева Младши експерт Изтегли
Петър Георгиев Младши експерт Изтегли
Пламен Петров Старши експерт Изтегли
Радослав Везирев Младши експерт Изтегли
Светлозар Стоянов Младши експерт Изтегли
Силвия Сиракова   Главен експерт Изтегли
Станимир Христов Главен юрисконсулт Изтегли
Стойко Якимов Главен специалист Изтегли
Стоян Марков Началник отдел Изтегли
Татяна Димитрова Главен специалист Изтегли
Тома Иванов Заместник-директор  Изтегли
Филип Папанчев Главен специалист Изтегли
Християна Велизарова Главен експерт Изтегли
Цветомир Ташков Младши експерт Изтегли
Юлиян Лазаров Старши експерт Изтегли
Яна Григорова Старши експерт Изтегли

 

Scroll to Top