Информационен център на Министерство на oтбраната

Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от “Информационен център на МО”

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ ВХ. №
Любомир Денов Директор Изтегли КПКОНПИ
Тома Иванов Заместник-директор по администр. част Изтегли КПКОНПИ
Мария Цветкова Заместник-директор по худ.-творч. част Изтегли КПКОНПИ
Станимир Христов Главен юрисконсулт Изтегли 72/06.06.2018
Георги Попов Началник  отдел Изтегли 62/06.06.2018
Евгени Кръстев Главен експерт Изтегли 86/07.06.2018
Антоанета Новакова Главен експерт Изтегли 110/08.06.2018
Елизабет Пеева-Димитрова Главен експерт Изтегли 102/08.06.2018
Християна Велизарова Главен експерт Изтегли 16/05.06.2018
Методи Зашев Старши експерт Изтегли 08/05.06.2018
Яна Григорова Старши експерт Изтегли 90/08.06.2018
Елица Калбанова Младши експерт Изтегли 28/05.06.2018
Цветомир Ташков Главен специалист Изтегли 56\06.06.2018
Евдокия Димитрова Главен специалист Изтегли 54/06.06.2018
Стоян Марков Началник отдел Изтегли 21/05.06.2018
Милена Бояджиева – Кънчева Главен експерт Изтегли 32/05.06.2018
Десислава Рангелова Главен експерт Изтегли 64/06.06.2018
Татяна Димитрова Главен експерт Изтегли 12/05.06.2018
Добрин Иванов Старши експерт Изтегли 68/06.06.2018
Юлиян Лазаров Старши експерт Изтегли 24/05.06.2018
Красимир Белчев Старши експерт Изтегли 38/05.06.2018
Камелия Любенова Старши експерт Изтегли 06/05.06.2018
Силвия Сиракова-Гвозден Старши експерт Изтегли 92/08.06.2018
Николай Илчев Младши експерт Изтегли 42/05.06.2018
Ива Сапунджиева Младши експерт Изтегли 34/05.06.2018
Николай Николов Младши експерт Изтегли 46/05.06.2018
Марио Шестаков Младши експерт Изтегли 04/05.06.2018
Борислав Василев Младши експерт Изтегли 100/08.06.2018
Радослав Везирев Главен специалист Изтегли 40/05.06.2018
Мария Петкова Старши експерт Изтегли 01/05.06.2018
Кирил Бациев Главен специалист Изтегли 10/05.06.2018

Филип Папанчев

Главен специалист Изтегли 30/05.06.2018
Петър Георгиев Главен специалист Изтегли 58/06.06.2018
Антон Вътев Главен специалист Изтегли 70/06.06.2018
Мариана Пенчева Главен специалист Изтегли 26/05.06.2018

Димитър Димитров

Главен специалист Изтегли 50/06.06.2018

Димо Грозев

Главен специалист Изтегли 98/08.06.2018

Александър Петров

Главен специалист Изтегли 18/05.06.2018
Николай Тодоров Главен специалист Изтегли 76/07.06.2018
Милен Кръстев Главен специалист Изтегли 20/05.06.2018
Мария Кирилова-Дакова Главен специалист Изтегли 60/06.06.2018
Венета Герасимова Главен специалист Изтегли 82/07.06.2018
Николета Райдовска Главен специалист Изтегли 78/07.06.2018
Петя Кастрева Главен специалист Изтегли 94/08.06.2018

Андрей Рангелов

Началник отдел Изтегли 52/06.06.2018
Петър Вълков Главен експерт Изтегли 48/05.06.2018
Добромир Пелов Младши експерт Неподадена Неподадена

Венцислав Жеков

Младши експерт Изтегли 84/07.06.2018
Николай Чадаров Младши експерт Изтегли 44/05.06.2018
Лъчезар Иванов Младши експерт Изтегли 74/07.06.2018
Пламен Петров Младши експерт Изтегли 108/08.06.2018
Ивайло Димитров Младши експерт Изтегли 106/08.06.2018

Николина

Войнова-Захариева

Главен специалист Изтегли 88/07.06.2018
Боряна Радева Главен специалист Изтегли 96/08.06.2018
Светлозар Стоянов Главен специалист Изтегли 66/06.06.2018
Недялко Стойчев Главен специалист Изтегли 80/07.06.2018
Красимир Тодоров Главен специалист Изтегли 104/08.06.2018
Димитър Илиев Главен специалист Изтегли 36/05.06.2018
Атина Пашова Младши експерт Изтегли 114/23.08.2018
Scroll to Top