Информационен център на Министерство на oтбраната

Закони и правилници

"Народен съд" в Хага съди Владимир Путин за войната в Украйна
 

 

 

Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната

 

Закон за радиото и телевизията

 

Законза авторското право и сродните му права


 

Правилник за набиране, съхраняване и използване на материалите от аудиовизуалния архив на Информационен център на Министерството на отбраната

 

 Тарифа за използване на технически мощности и услуги на ИЦ на МО

 


 

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

 


 

Закон за военноинвалидите и военнопострадалите

 


 

Закон за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили

 


 

Закон за държавния служител

 


 

Закон за администрацията

 

План за действие на военните медии в условията на кризисни ситуации, предизвикани от бедствия, аварии или терористични действия и хибридни атаки

 

Вътрешни правила за административно обслужване в Информационен център на Министерството на отбраната

 

Харта на клиента

 

Приложение № 1-Протокол за устно искане

 

Приложение № 2 – Заявление

 

Приложение № 3 – Анкетна карта

 

Заповед

 

 


 


 

 

Scroll to Top