Информационен център на Министерство на oтбраната

Седмична програма

Петък 23.09

07:00   Холивудски знаменитости:  Мерил Стрийп 

07:30   Курс по английски език    

08:00   Жо    / 3  еп./ – сериал /Франция/                           

09:00   Уинкс клуб    /9 еп./ –  за децата                        

09:30   Щрихи от миналото     П

10:00   Град край морето  –  игр. филм   /САЩ/                                 

12:00   Финансовите битки на Втората световна война   – док. филм                 

13:00   Новини

13:30   Планетата Земя /30 еп./    –  док. филм                         

14:00   Курс по английски език                         

14:30   Любовни залози    /1   еп./ – сериал /копродукция/                                 

15:30   Около света /18 еп./  –   док. филм                

16:00   Жо    / 4  еп./ – сериал /Франция/                         

17:00   Уинкс клуб    /9 еп./ –  за децата                         

17:30   Финансовите битки на Втората световна война   – док. филм                

18:30   Новини

19:15   Пресечна точка с Евгени Кръстев    

20:00   Любовни залози    /2   еп./ – сериал /копродукция/                                 

21:00   Изповедите    –   игр. филм  /Италия, Франция /

23:00   Новини  П

23:30   Пресечна точка с Евгени Кръстев    П

00:00   Около света /18 еп./ –  док. филм  

00:30   Роден   –  игр. филм   /Франция/                

02:30   Повторения

Събота 24.09

07:00   Световните градове на България:   Полски Тръмбеш

07:30   Военните репортери:   След потопа  П    

08:00   Около света / 19 еп./  –   док. филм      

08:30   Курс по английски език         

09:00   Уинкс клуб    /10 еп./ –  за децата                         

09:30   Холивудски знаменитости:  Никол Кидман    

10:00   Изповедите    –   игр. филм  /Италия, Франция /

12:00   Съ Нами Богъ     –   док. филм   1 ч.   

13:00   Индокитай     –   игр. филм /Франция/  

15:30   Изгряващо слънце   /117 еп./ – сериал /Бразилия

16:30   Изгряващо слънце   /118 еп./ – сериал /Бразилия

17:30   Войнишки разкази      

18:00   Мини Мис и Мини Мистър с Илиана  Балийска    П  

18:30   Военните репортери    

19:00   БГ пълководци:   Стефан Тошев   

19:30   Франкофония    –  игр. филм /копродукция/

21:00   Апартаментът   –   игр. филм  /Франция/  

23:00   Военните репортери   наводнения   Силвия        П   

23:30   Хиляда пъти лека нощ    –  игр. филм /копродукция/                 

01:30   Около света /19 еп./ –  док. филм   

02:00   Повторения

Неделя 25.09

07:00   Битките за Европа:   Никопол

07:30   Военните репортери         П  

08:00   Около света /20 еп./ –  док. филм   

08:30   Курс по английски език          

09:00   Уинкс клуб    /11 еп./ –  за децата                          

09:30   Холивудски знаменитости:  Анджелина Джоли

10:00   Апартаментът   –   игр. филм  /Франция/                                  

12:00   Съ Нами Богъ     –   док. филм   2 ч.   

13:00   Форт Саган  –  игр. филм  /Франция/   

15:30   Изгряващо слънце   /119 еп./ – сериал /Бразилия/

16:30   Изгряващо слънце   /120 еп./ – сериал /Бразилия/

17:30   Разкази за оръжията с Евгени Мандаджиев и доц. Георги Маринов   

18:00   Мини Мис и Мини Мистър с Илиана  Балийска   

18:30   Военните репортери:  Сливница    

19:00   Нашите любовници    –   игр. филм  /Испания/      

20:30   Щрихи от миналото    П  

21:00   Спусната завеса   –  игр. филм  /Иран/   

23:00   Военните репортери:  Сливница    

23:30   Състезателката и затворникът    –   игр. филм /Белгия/                        

01:30   Около света /20 еп./ –  док. филм

02:00   Повторения

Понеделник 26.09

07:00   Холивудски знаменитости: Ашли Джъд  

07:30   Курс по английски език                            

08:00   Жо    / 4  еп./ – сериал /Франция/                          

09:00   Уинкс клуб    /12 еп./ –  за децата                          

09:30   Пресечна точка с Евгени Кръстев   П   

10:00   Изповедите    –   игр. филм  /Италия, Франция /

12:00   Преселение   /1 еп./ – док. филм                           

13:00   Новини

13:30   Планетата Земя /31 еп./ – док. филм  

14:00   Курс по английски език                  

14:30   Любовни залози    /2   еп./ – сериал /копродукция/                                 

15:30   Около света /1 еп./ –  док. филм                                                               

16:00   Жо    / 5  еп./ – сериал /Франция/                           

17:00   Уинкс клуб    /12 еп./ –  за децата                           

17:30   Преселение   /1 еп./ – док. филм                                                        

18:30   Новини

19:15   Пресечна точка с Евгени Кръстев    

20:00   Любовни залози    /3   еп./ – сериал /копродукция/                                 

21:00   Противникът  –  игр. филм /копродукция/

23:00   Новини  П

23:30   Пресечна точка с Евгени Кръстев  П  

00:00   Около света /1 еп./ –  док. филм

00:30   Кръвни връзки     –  игр. филм  /Франция, САЩ/                 

02:30   Повторения

Вторник 27.09

07:00   Холивудски знаменитости:  Бен Стилър

07:30   Курс по английски език                   

08:00   Жо    / 5  еп./ – сериал /Франция/                           

09:00   Мини Мис и Мини Мистър с Илиана  Балийска    П   

09:30   Пресечна точка с Евгени Кръстев  П  

10:00   Противникът  –  игр. филм /копродукция/

12:00   Преселение   /2 еп./ – док. филм                                                        

13:00   Новини

13:30   Планетата Земя /32 еп./ – док. филм  

14:00   Курс по английски език                   

14:30   Любовни залози    /3   еп./ – сериал /копродукция/                                 

15:30   Около света /2 еп./ –  док. филм  

16:00   Жо    / 6  еп./ – сериал /Франция/          

17:00   Уинкс клуб    /13 еп./ –  за децата                            

17:30   Щрихи от миналото     

18:00   Живата вечност   –  док. филм     

18:30   Новини

19:15   Спорт +  

20:00   Любовни залози    /4   еп./ – сериал /копродукция/                                 

21:00   Михаел Колхас    –  игр. филм   /копродукция/                                                            

23:00   Новини  П

23:30   Спорт +  П 

00:00   Около света /2 еп./ –  док. филм 

00:30   Един така дискретен герой   –  игр. филм /Франция/                    

02:30   Повторения

 

Сряда 28.09

07:00   Холивудски знаменитости: Брендън Фрейзър

07:30   Курс по английски език            

08:00   Жо    / 6  еп./ – сериал /Франция/                                

09:00   Уинкс клуб    /14 еп./ –  за децата                            

09:30   Спорт +  П   

10:00   Михаел Колхас    –  игр. филм   /копродукция/               

12:00   Преселение   /3 еп./ – док. филм                                                        

13:00   Новини

13:30   Планетата Земя /33 еп./ – док. филм   

14:00   Курс по английски език             

14:30   Любовни залози    /4   еп./ – сериал /копродукция/                                 

15:30   Около света /3 еп./ –  док. филм   

16:00   Жо    / 7  еп./ – сериал /Франция/                            

17:00   Уинкс клуб    /14 еп./ –  за децата                           

17:30   Знаците  с Ива Сапунджиева    ново

18:00   Иван, талантът и децата   –  док. филм    

18:30   Новини

19:15   Пресечна точка с Евгени Кръстев               

20:00   Любовни залози    /5   еп./ – сериал /копродукция/                                 

21:00   Изискана кухня      –  игр. филм /Франция/                                         

23:00   Новини  П

23:30   Пресечна точка с Евгени Кръстев   П                

00:00   Около света /3 еп./ –  док. филм       

00:30   Дийпан   –  игр. филм   /Франция/      

02:30   Повторения

Четвъртък 29.09

07:00   Холивудски знаменитости:   Оуен Уилсън

07:30   Курс по английски език                           

08:00   Жо    / 7 еп./ – сериал /Франция/                                

09:00   Мини Мис и Мини Мистър с Илиана  Балийска    П   

09:30   Пресечна точка с Евгени Кръстев  П                   

10:00   Изискана кухня      –  игр. филм /Франция/                                               

12:00   Преселение   /4 еп./ – док. филм                                                        

13:00   Новини

13:30   Планетата Земя /34 еп./ – док. филм   

14:00   Курс по английски език                          

14:30   Любовни залози    /5   еп./ – сериал /копродукция/                                 

15:30   Около света /4 еп./  – док. филм            

16:00   Жо    /8  еп./ – сериал /Франция/                                

17:00   Уинкс клуб    /15 еп./ –  за децата                                                     

17:30   Световните градове на България: Стара Загора

18:00   Мисия Здраве с Мария Петкова    

18:30   Новини

19:15   Социални профили с Евгени Мандаджиев

20:00   Любовни залози    /6   еп./ – сериал /копродукция/                                

21:00   Концертът   –  игр. филм   /копродукция/               

23:00   Новини  П

23:30   Социални профили с Евгени Мандаджиев  П

00:00   Около света  /4 еп./ –  док. филм      

00:30   Булеварден роман    –   игр. филм /Франция/                               

02:30   Повторения

Scroll to Top