Информационен център на Министерство на oтбраната

Седмична програма

Петък 03.02

07:00   Холивудски знаменитости:  Никълъс Кейдж

07:30   Курс по английски език           

08:00   Любовни залози     / 10  еп./ – сериал /копродукция/                     

09:00   Легендата за Зоро   /10 еп./ –  за децата                                 

09:30   Социални профили с Евгени Мандаджиев    П  

10:00   Лош син    –  игр. филм   /Франция/                           

12:00   Дивият Франк в Австралия  / 3 еп./   –   док. филм  

13:00   Новини

13:30   Планетата Земя /8 еп./    –  док. филм                         

14:00   Курс по английски език                         

14:30   Пътищата на милосърдието     /2  еп./ – сериал /САЩ/                                                 

15:30   Около света /11 еп./  –   док. филм                

16:00   Любовни залози     /11  еп./ – сериал /копродукция/                                                                 

17:00   Легендата за Зоро   /10 еп./ –  за децата                                 

17:30   Дивият Франк в Австралия  / 3 еп./   –   док. филм  

18:30   Новини

19:15   Пресечна точка с Евгени Кръстев    

20:00   Пътищата на милосърдието     /3  еп./ – сериал /САЩ/                      

21:00   Сезар и Розали     –   игр. филм  /копродукция/

23:00   Новини  П

23:30   Пресечна точка с Евгени Кръстев      П

00:00   Около света /11 еп./  –   док. филм           

00:30   Фарът    –  игр. филм   /Франция/   

02:30   Повторения

Събота 04.02

07:00   Световните градове на България:    Добрич

07:30   Военните репортери:  Многонационалната мисия като цел  П

08:00   Около света / 12 еп./  –   док. филм      

08:30   Курс по английски език         

09:00   Легендата за Зоро   /11 еп./ –  за децата                                  

09:30   Холивудски знаменитости:  Пенелопе Круз

10:00   Сезар и Розали     –   игр. филм  /копродукция/

12:00   Преселение  –   док. филм  3 ч.

13:00   Бялата лента     –   игр. филм /копродукция/  

15:30   Изгряващо слънце    /35  еп./ – сериал /Бразилия/

16:30   Изгряващо слънце    /36  еп./ – сериал /Бразилия/ 

17:30   Войнишки разкази: Пътят на пушката  П

18:00   Мини Мис и Мини Мистър с Илиана  Балийска    П  

18:30   Военните репортери:  Българската  Антарктида   

19:00   БГ пълководци:   Владимир Вазов    П

19:30   Деца на слънцето    –  игр. филм /Македония/

21:00   Лантана     –   игр. филм  /Франция/     

23:00   Военните репортери:    Българската  Антарктида   

23:30   Луково поле   –  игр. филм /САЩ/        

01:30   Около света /12 еп./  –   док. филм                 

02:00   Повторения

Неделя 05.02

07:00   Световните градове на България:   Стара Загора

07:30   Военните репортери:   Българската  Антарктида   

08:00   Около света /13 еп./ –  док. филм   

08:30   Курс по английски език          

09:00   Легендата за Зоро   /12 еп./ –  за децата                                   

09:30   Холивудски знаменитости:  Робин Уилямс  

10:00   Лантана     –   игр. филм  /Франция/            

12:00   Преселение   –   док. филм  4 ч.

13:00   Противникът    –  игр. филм  /копродукция/           

15:30   Изгряващо слънце    /37  еп./ – сериал /Бразилия/

16:30   Изгряващо слънце    /38  еп./ – сериал /Бразилия/ 

17:30   Разкази за оръжието    П     

18:00   Мини Мис и Мини Мистър с Илиана  Балийска   

18:30   Военните репортери:  Музей на въоръжението в Ловеч   

19:00   Два дни за убиване   –   игр. филм  /Франция/      

20:30   Щрихи от миналото  П   

21:00   Питон 357  –  игр. филм  /Франция, Германия/   

23:00   Военните репортери:  Музей на въоръжението в Ловеч П  

23:30   С обич, Мерилин   –   игр. филм /САЩ/    

01:30   Около света /13 еп./ –  док. филм

02:00   Повторения

Понеделник 06.02

07:00   Холивудски знаменитости:   Тим Робинс  

07:30   Курс по английски език    

08:00   Любовни залози     / 11  еп./ – сериал /копродукция/                                                                  

09:00   Легендата за Зоро   /13 еп./ –  за децата                                   

09:30   Пресечна точка с Евгени Кръстев     П   

10:00   Сезар и Розали     –   игр. филм  /копродукция/

12:00   Дивият Франк в Австралия  / 4 еп./   –   док. филм  

13:00   Новини

13:30   Планетата Земя /9 еп./ – док. филм  

14:00   Курс по английски език   

14:30   Пътищата на милосърдието     /3  еп./ – сериал /САЩ/                                                 

15:30   Около света /14 еп./ –  док. филм                                                                

16:00   Любовни залози     / 12  еп./ – сериал /копродукция/                                                                 

17:00   Легендата за Зоро   /13 еп./ –  за децата                                    

17:30   Дивият Франк в Австралия  / 4 еп./   –   док. филм  

18:30   Новини

19:15   Пресечна точка с Евгени Кръстев     

20:00   Пътищата на милосърдието     /4  еп./ – сериал /САЩ/                                                 

21:00   Такъв е животът   –  игр. филм /Франция/

23:00   Новини  П

23:30   Пресечна точка с Евгени  Кръстев П  

00:00   Около света /14 еп./ –  док. филм

00:30   Любителите на Арктическия  кръг   –  игр. филм  /Испания/                                       

02:30   Повторения

Вторник 07.02

07:00   Холивудски знаменитости:  Уил Смит     

07:30   Курс по английски език              

08:00   Любовни залози     / 12  еп./ – сериал /копродукция/                                                                  

09:00   Мини Мис и Мини Мистър с Илиана  Балийска   П   

09:30   Пресечна точка с Евгени Кръстев  П   

10:00   Такъв е животът   –  игр. филм /Франция/

12:00   Дивият Франк в Австралия  / 5 еп./   –   док. филм  

13:00   Новини   

13:30   Планетата Земя /10 еп./ – док. филм  

14:00   Курс по английски език                   

14:30   Пътищата на милосърдието     /4  еп./ – сериал /САЩ/                                                 

15:30   Около света /15 еп./ –  док. филм         

16:00   Любовни залози     / 13  еп./ – сериал /копродукция/                                                                 

17:00   Легендата за Зоро   /14 еп./ –  за децата                                   

17:30   Щрихи от миналото       

18:00   Живата вечност    – док. филм                                                                  

18:30   Новини

19:15   Спорт +    

20:00   Пътищата на милосърдието     /5  еп./ – сериал /САЩ/                                                  

21:00   Тристана   –  игр. филм   /Испания/                                                                

23:00   Новини  П

23:30   Спорт +  П    

00:00   Около света /15 еп./ –  док. филм 

00:30   Кръвни връзки     –  игр. филм /копродукция/      

02:30   Повторения

Сряда 08.02

07:00   Холивудски знаменитости: Адам Сандлър     

07:30   Курс по английски език            

08:00   Любовни залози     / 13  еп./ – сериал /копродукция/                             

09:00   Легендата за Зоро   /15 еп./ –  за децата                                

09:30   Спорт +      П  

10:00   Тристана   –  игр. филм   /Испания/                                                                 

12:00   Дивият Франк в Австралия  / 6 еп./   –   док. филм  

13:00   Новини

13:30   Планетата Земя /11 еп./ – док. филм   

14:00   Курс по английски език             

14:30   Пътищата на милосърдието     /5  еп./ – сериал /САЩ/                       

15:30   Около света /16 еп./ –  док. филм   

16:00   Любовни залози     /14  еп./ – сериал /копродукция/                                                                 

17:00   Легендата за Зоро   /15 еп./ –  за децата                                  

17:30   Знаците с Ива Сапунджиева  

18:00   Юртата на древните българи – модел на света   –  док. филм       

18:30   Новини

19:15   Пресечна точка с Евгени Кръстев      

20:00   Пътищата на милосърдието     /6  еп./ – сериал /САЩ/                   

21:00   Хамет  –  игр. филм /САЩ/                                              

23:00   Новини  П

23:30   Пресечна точка с Евгени Кръстев   П                              

00:00   Около света /16 еп./ –  док. филм       

00:30   Волята на сърцето   –  игр. филм   /САЩ/    12 год.         

02:30   Повторения

Четвъртък 09.02

07:00   Холивудски знаменитости: Алек Болдуин  

07:30   Курс по английски език                      

08:00   Любовни залози     / 14  еп./ – сериал /копродукция/                                                                 

09:00   Мини Мис и Мини Мистър с Илиана  Балийска    П   

09:30   Пресечна точка с Евгени Кръстев    П                       

10:00   Хамет  –  игр. филм /САЩ/                                                                     

12:00   Дивият Франк в  Калифорния  / 1 еп./   –   док. филм  

13:00   Новини            

13:30   Планетата Земя /12 еп./ – док. филм   

14:00   Курс по английски език                          

14:30   Пътищата на милосърдието     /6  еп./ – сериал /САЩ/                                                 

15:30   Около света /17 еп./  – док. филм            

16:00   Любовни залози     / 15  еп./ – сериал /копродукция/                                                                 

17:00   Легендата за Зоро   /16 еп./ –  за децата                                 

17:30   Световните градове на България:   Ямбол

18:00   Мисия Здраве с Мария Петкова      П

18:30   Новини

19:15   Социални профили с Евгени Мандаджиев   

20:00   Пътищата на милосърдието     /1  еп., 2 сезон/ – сериал /САЩ/                                                 

21:00   Изумление и трепет    –  игр. филм   /Франция/                      

23:00   Новини  П

23:30   Социални профили с Евгени Мандаджиев    П

00:00   Около света  /17 еп./ –  док. филм      

00:30   Аз не целувам  –   игр. филм /Франция/    

02:30   Повторения

Scroll to Top