Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Извършваме тази смяна в трудно време за България, както вътре в страната, така и около границите ни. Това каза министърът на отбраната Велизар Шаламанов по време на приемането на длъжността от своя предшественик на поста Ангел Найденов.
На церемонията в зала „Тържествена” в Министерството на отбраната присъства досегашният ръководен екип на МО, началникът на отбраната вицеадмирал Румен Николов и висшият команден състав на Българската армия, ръководители на структури от МО, журналисти.
Пред вас стоят много предизвикателства, каза Найденов и посочи три от тях. Първото е свързано с бюджета и осигуряването на всичко необходимо за бойната подготовка  и бойната готовност, второто – с участието на Българската армия в подпомагането на населението при бедствията напоследък, а третото – със средата за сигурност и развитието на кризата в Украйна.
Досегашният министър на отбраната препоръча да бъдат намерени верните решения с оглед на срещата на върха на НАТО в Уелс и произтичащите от това задължения за МО и за българските Въоръжени сили. „Включително, г-н министър, амбицията да бъдат увеличени разходите за отбрана до 2 процента от брутния вътрешен продукт”, каза той и подари на министъра на отбраната икона на Св. Георги Победоносец.
Искам да започна с това, с което вие завършихте, моята увереност, че ще се справим произтича от доверието, което, както и вие имате, така и аз имам в ръководния екип на армията, заяви Велизар Шаламанов. В цивилните структури на МО е много важно да бъде поддържана и развивана експертизата и да се утвърди ролята на постоянния секретар като партньор на началника на отбраната в реализиране на важните задачи по развитие на Въоръжените сили, заяви министърът. Той открои основните приоритети, върху които ще се фокусира новият ръководен екип на ведомството.
По думите му, те са насочени към подготовка на визия за България в НАТО – 2020 и представянето й на срещата на върха в Уелс. Втората задача е разработването и приемането от Министерския съвет на национална програма, която да покаже как делът на разходите за отбрана да нарасне на 2 на сто от брутния вътрешен продукт, като поне 15-20 на сто от тях бъдат за инвестиции в способности и в укрепване на капацитета на армията.
Считаме, че това трябва да става в партньорство с всички ведомства, но и с индустрията, затова още един приоритет е активиране работата на Индустриалния форум, заяви министър Шаламанов. Приоритетите, свързани с укрепване на капацитета на администрацията като цяло, развитието на електронното управление, на киберсигурността, ще бъдат на сериозното внимание на нашия екип в следващите два месеца, изтъкна той. Ще бъде ускорена акредитацията на Центъра на компетентност по управление на кризи и възстановяване като основен принос на България с експертиза, със специализация, в рамките на трансформацията в алианса и в Европейския съюз, както и създаването на клъстер за иновации около този център в индустрията и академичния сектор.
Министърът на отбраната заяви, че Военната академия, Военноморското  училище, Националният военен университет, Институтът по отбрана, са звената, които могат да играят още по-съществена роля в трансформацията на Въоръжените сили. Той сподели, че е предложил да има двама заместник-министри – по отбранителна политика и по управление на ресурсите, както и съветник по отбранителна политика, управление на ресурсите, по юридически въпроси и по връзка с медиите. Считаме, че прозрачността, откритостта към медиите и обществото е изключително важно, изтъкна министър Шаламанов. Надявам се, че при следващата среща с журналистите, до две седмици, ще мога да представя изцяло екипа, приоритетите, плана за действие. И след това да установим един нормален диалог на всеки две седмици да имаме среща за отчитане на прогреса, изтъкна той.
„Други принципи, на които сериозно ще обърнем внимание, е екипност в работата, взаимодействие между гражданската и военната експертиза, ориентираност към резултати, стратегически фокус, особено във връзка с тази повратна за развитието на Алианса среща в Уелс, проектен подход, проектно управление при реализация на всички промени, така че да има много строга отчетност и контрол на разходваните ресурси – не само финансови, но най-вече и човешки, които са най-голямото богатство”, заяви министър Шаламанов. Всичко това ще бъде в рамките на приетата от Народното събрание Бяла книга, не предвиждам никакви сериозни промени, по-скоро – ускоряване на реализацията на заложените идеи, по-тясно сътрудничество с НАТО и с Европейския съюз, каза той.

Андрей Рангелов

Най-ново

Единична публикация

Избрани