Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Приеха правилата за проектно управление

[post-views]

Служебното правителство прие правила за проектно управление по Националната програма „България в НАТО и в европейската отбрана – 2020“, съобщиха от пресслужбата на МС. Обект на Националната програма е превъоръжаването и модернизацията на Българската армия. Изпълнението й гарантира постигане на реални бойни способности през следващите до 10 години, като се търси балансирано финансиране между родовете войски. За целта ще се дефинира портфолио от проекти за постигане на способностите и за въвеждане на проектно управление по модела PRINCE 2 (метод за управление на проекти в контролирана среда).
Управляващ орган на програмата е Бордът за управление на портфолио от проекти. Негови съпредседатели са постоянният секретар на отбраната и заместник-началник на отбраната, а членовете са представители на старшите доставчици на ресурси и услуги, на старшите потребители и на старшите възложители, чийто поименен състав ще се определи със заповед на министъра на отбраната.
Бордът ще предлага за утвърждаване от министъра на конкретни правила и процедури за вземане на решения при управление на портфолиото от проекти. Той ще оценява съответствието на портфолиото със съществуващите стратегии, планове, национални и отбранителни програми. Ще инициира подготовката на документи за започване на проекти на обща стойност до 80% от общите капиталови разходи. Бордът ще приема предложения за стартиране на проекти от Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната на обща стойност до 20% от общите капиталови разходи.
Останалите органи за управление на проектите са борд за управление и ръководител на проект. Контрол върху дейността им ще осъществява Контролен борд, чийто състав се определя със заповед на министъра на отбраната.
От началото на 2015 г. ще се изпълняват само проекти, одобрени от Борда за управление на портфолио от проекти. Стартиралите до момента проекти се преформатират в съответствие с метода PRINCE 2. Според одобрените правила министърът на отбраната организира изготвянето на регистър на проектите в МО и приема правила за воденето му и неговото съдържание.

Най-ново

Единична публикация

Избрани

15 юли 2024