Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Расте интересът към военната служба

[post-views]

Изнесен семинар за обучение и инструктаж на назначените военнослужещи и цивилни служители за водената от тях задължителна подготовка на учениците от 9-и и 10-и клас в средните училища за учебната 2014/2015 г. се проведе във Военния клуб в Пловдив. Семинарът организира дирекция „Управление на човешките ресурси“ на ВА „Г. Ст. Раковски“ и Централното военно окръжие. Такива семинари имаше в София и Стара Загора.
В обучението участва комисия за осъществяване на  методически контрол, обучение и инструктаж на военнослужещите и цивилните служители. Тя бе в състав: председател полковник Иван Георгиев от дирекция „УЧР“ и членове полковник Димитър Мешков – началник на отдел „Столичен“ в ЦВО, полковник доцент д-р Красимир Добрев – заместник-декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА, и подполковник Станимир Тодоров от дирекция „УЧР“.
Бяха обсъдени резултатите от подготовката на учениците от 9-и и 10-и клас в средните училища относно задълженията на гражданите по отбраната.
През тази година, обясни полковник Иван Георгиев, задължителната подготовка на учениците започва от 1 ноември – Деня на будителите, и се надяваме това да бъде много по-добро начало от миналогодишното. Той очерта основните слабости, които са били допуснати през миналата година, и сега трябва да се избегнат. Това са предварителната подготовка и взаимодействие между структурите на ЦВО и военните формирования с училищата и регионалните инспекторати по образованието.
Друга слабост била забелязана в организацията на занятията, основно с неосигуряването на наличната и необходима техника за презентиране на подготвените материали за изнасяне пред учениците. И третата, която се отчита е рекламирането на тази подготовка, която МО със своите структури по места организира.
„Решихме да използваме анализа на резултатите от анкетата, която беше проведена, и отчитайки направленията, по които имаме проблеми, създадохме вътрешна организация и назначихме координатори по военните формирования. Това са офицери, които служат за връзка и предварително съгласуване на мероприятията и занятията между структурите на армията с училищата и инспекторатите. И така да създадем предпоставка за отстраняване на слабостите“, информира полковник Георгиев.
От анкетата се разбра, продължи той, че много от младежите и девойките желаят практическа насоченост в занятията. Но те нямат навършени 18 години и не можем да задоволим интереса им. Затова ще бъде определен Ден на Българската армия и така те да отидат във войсковите райони, за да се запознаят с техниката  и да се докоснат до дейностите, които изпълняват военнослужещите. А тези, които проявяват интерес, заключи полковник Иван Георгиев, ще бъдат насочени да се запишат по-късно в курсовете по военна подготовка.

Цончо Драгански

Най-ново

Единична публикация

Избрани