Информационен център на Министерство на oтбраната

ЕС финансира енергетиката на България

Държавите членки на Европейски съюз се договориха да отпуснат 647 милиона евро в подкрепа на ключови инфраструктурни проекти в областта на енергетиката. Основната част от средствата се предоставят за проекти в газовия сектор и за пренос на електроенергия в региона на Балтийско море, Източна и Югоизточна Европа.
Сред одобрените проекти са и 5 обекта в България за над 4 милиона евро. Европейските средства ще финансират проектни проучвания за изграждането на интерконекторна газова връзка между България и Турция, за построяването на ВЕЦ “Яденица”, както и на далекопроводни връзки от ТЕЦ “Марица Изток” към различни части на страната.
Европейско финансиране, отпуснато на Гърция, предвижда и строителството на връзка от ТЕЦ “Марица Изток” към гръцката електропреносна мрежа.
Финансираните 34 проекта са избрани от общо 248 в цяла Европа, определени като приоритетни от страните-члеки и Европейската комисия. Списъкът с тях беше публикуван през октомври 2013 г. Финансирането се осигурява по програмата „Механизъм за свързване на Европа“.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top