Информационен център на Министерство на oтбраната

Генерал-майор Андрей Боцев: Имаме незаети около 1600 места

Сухопътните войски отбелязват своя празник на 19 ноември. Те са гръбнакът на Българската армия. За празника и делниците на воините от най-големия вид въоръжени сили разговаряме с командира на Сухопътните войски.

– Г-н генерал-майор, каква беше годината за Сухопътните войски? Изпълнихте ли всички планирани задачи?
– Основната част от планираните задачи бе насочена към подготовката за изпълнението на мисия „Отбрана“. Постигнатите резултати допринесоха за поддържане на съществуващите и придобиване на нови отбранителни способности. В изпълнение на мисията „Подкрепа на международния мир и сигурност“ през 2014 г. основна тежест имаше участието ни в операцията в Афганистан. Имахме две ротации на ротата за охрана на летище Кандахар, толкова ротации на групи за охрана към екипите от съветници и отделни офицери в националния елемент.
За операцията на НАТО в Косово окомплектовахме две ротации на HUMINT тим. Участваме и в Гражданската мисия за наблюдение на ЕС в Грузия с двама военнослужещи.
Продължаваме да поддържаме в дежурство тактическата група за специални операции като част от силите за отговор на НАТО и рота междинен резерв, в състав лекоманеврена рота за операцията в Босна и Херцеговина – АЛТЕА. Продължава и участието в Многонационалната бойна група на Европейския съюз HELBROC BG.
В изпълнение на задачите, произтичащи от мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“ от началото на годината се включихме в оказването на помощ на населението за ликвидиране последствията от наводненията в Добрич, Мизия и с. Априлово в област Стара Загора.
Формированията основно изпълняваха задачи по претърсване на къщи и евакуиране на бедстващи хора. Отводняваха частни жилища и обществени сгради. Транспортираха храни, медикаменти и питейна вода в труднодостъпните наводнени райони. Разкрихме полеви продоволствен пункт в Мизия, който в продължение на два месеца хранеше над 600 човека.
През цялата 2014 г. нашите военнослужещи извършваха дейности по разузнаване, транспортиране и унищожаване на близо 900 различни вида невзривените боеприпаси, открити на територията на страната. Участвахме в преодоляване на последствията от взрива в завод „Миджур“ в с. Горни Лом, където бяха прочистени над 2100 дка.
Оказахме незабавна помощ при евакуирането на бедстващи хора при зимни условия в прохода Троян – Кърнаре, където бяха спасенни от преспите 27 бедстващи. От началото на годината досега сме участвали с над 730 военнослужещи и над 110 единици военна техника при оказването на помощ на населението. Считам, че в изпълнение на тези задачи СВ постигнаха набелязаните цели за 2014 г.

voinik_avtomat – Какво се прави за по-модерното екипиране на модулите за действия при кризи? Как мотивирате хората да участват в подобни операции, които често са рисковани и опасни? 
– Да, така е. Но за нас е достатъчно да видим благодарността в очите на пострадалите и да помогнем там, където хората са в беда. Това е нашата мотивация!
Въпреки намалените бюджетни сметки заделяме финансови средства всяка година, за да снабдим и екипираме тези формирования с всичко необходимо за тяхната дейност. Като пример ще посоча, че миналата година закупихме 4 тежки костюма за оборудване на формированията за откриване на невзривени боеприпаси, което като сума изобщо не е малка. Искам да подчертая, че от 92 модулни формирования 64 са на СВ.

– Кои са най-належащите социално-битови проблеми на хората от войските и какво се прави за тяхното решаване?
– Усилията на командирите и щабовете са постоянно насочени към създаване и поддържане на благоприятен социално–психологически климат във войсковите колективи. Винаги сме били наясно, че най-важните елементи на мотивацията на личния състав са образованието и квалификацията, социалното подпомагане, здравното и жилищното осигуряване, социалната адаптация, системата на стимулиране.
В гарнизоните е изграден жилищен фонд, но въпреки това в местата с голямо съсредоточаване на личен състав съществува сериозен недостиг на жилища. На хората, на които не можем да предложим жилище и живеят на свободен наем, се изплащат компенсационни суми. Има обаче друг голям проблем. Тези суми не са актуализирани през последните две години и са твърде неадекватни на реалните за определени населени места. Това се отнася за гарнизони като София, Пловдив и Стара Загора, където компенсационните суми покриват около една трета от реалните пазарни цени. Проблемът с осигуряването на ведомствени жилища и недостатъчните компенсационни суми оказват силно негативен ефект върху кариерното развитие на военнослужещите. По тази причина немалка част от тях предпочитат да останат да служат в гарнизоните, в които са се устроили в битово и социално отношение, пренебрегвайки възможността за своето кариерно развитие в други гарнизони. Това за мен е проблем в армията.
Например в щаба имаме над 15 незаети места и няма желаещи да ги заемат.

– Как хората от СВ посрещат обсъжданите промени в реда за пенсиониране на военнослужещите?
– Твърдо мога да заявя: военнослужещите от СВ са на мнение, че продължаващите промени в системата за тяхното пенсиониране ще доведат до дестабилизиране на армията и проблеми в системата за сигурност на държавата. В личен аспект предвижданите промени действат демотивиращо върху военнослужещите.
Тези от тях, които са придобили необходимия осигурителен стаж, но до навършване на предвидената задължителна пенсионна възраст им остават от 5 до 10 години, обмислят да прекратят службата си в армията, а някой от тях вече го и направиха. Напусналите СВ военнослужещи и подалите рапорти за това са в пъти повече в сравнение със същите периоди от изминалите години. И продължават да напускат, въпреки че няма конкретно нещо прието. Най-вероятно това се дължи на изгубеното доверие не само „нагоре, но и в нас, и по принцип.
Предвидените промени освен че ще доведат до рязко увеличаване броя на напускащите военнослужещи, ще създадат вакуум и нарушаване на приемствеността в средните и по-високи управленски нива на ръководство, ще демотивират и създадат несигурност в оставащите на служба, непридобили право на пенсия, военнослужещи.
Всичко това удря по престижа и привлекателността на военната професия и затруднява качественото окомплектоване на военните формирования с кадри.
Към момента в СВ имаме незаети около 1500-1600 места, което говори, че хората чувстват несигурност.

– В резултат на прегледа на структурата на силите ще има ли промени в СВ?
– В рамките на прегледа направихме задълбочен анализ на структурата на СВ. Изготвихме и изпратихме доклад с нашите предложения в МО по оптимизирането й.
Анализът установи необходимост от оптимизиране на структурите на някои формирования, с цел преодоляване на недостига от определени оперативни способности. Тази оптимизация се разглежда в рамките на съществуващите към момента квоти за личен състав на СВ и не изисква намаляване на числеността на войските.
Предложенията от прегледа предвиждат приоритетно изграждане на способности в областите: командване и управление, развръщане, разузнаване, въздействие, защита на силите и логистично осигуряване.
Необходимо е увеличаване на възможностите на сухопътните формирования за огнево поразяване и повишаване способностите им в области като ядрена, химическа и биологична защита и екология и комуникационно-информационната поддръжка.
Надявам се, че нашите предложения ще бъдат включени в бъдещата програма за развитие на Въоръжените сили. След приемане на програмата от Народното събрание ще бъде разработен „План за развитие на Въоръжените сили“. Държа да отбележа, че не се касае за намаляване на личен състав.

– Какви нови възможности ще даде на СВ проектното управление, което се въвежда в МО?
– Въвеждането на проектното управление в Сухопътните войски ще даде възможност да се управлява проекта за „Изграждане на Батальонна бойна група от състава на механизирана бригада“ в условия на прозрачност и централизиран контрол. Ще се създадат условия за създаване на единна практика за управление на проекта за постигане на по-голяма ефективност и за постигане на качество чрез реални резултати. Вземането на решения за приоритизацията на финансирането и изпълнението на инвестиционния проект ще става по-рационално. Средствата ще се пренасочват там, където към момента са необходими способности. Очакваме добри резултати.

– Какво ще пожелаете на личния състав по повод Празника на Сухопътните войски – 19 ноември?
– На личния състав от Сухопътните войски, на семействата на военнослужещите и цивилните служители, на ветераните и воините от запаса и резерва, на всички, които в този момент с достойната си служба на хиляди километри от родината защитават и издигат престижа на Сухопътните войски и Българската армия, на нашите истински приятели пожелавам от сърце здраве, много сили, повече оптимизъм и вяра в бъдещето!

1-ograda Оградата с Турция – Въпреки упреците воините се справиха блестящо

Нашите хора се справиха блестящо с изграждането на инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип на българско-турската граница, но въпреки това получихме много критики и упреци, казва генерал-майор Боцев. От 17 януари до 27 август тази година около 210 воини и цивилни служители с 90 единици техника от 15 формирования издигнаха пограничната ограда с дължина 29 340 м за спиране на бежанския поток в рамките на втория етап на операция „Съвместни усилия“.
Хората работиха и извън установеното служебно време, в почивни и празнични дни, при горещини, в студ, дъжд, напомни генерал-майор Боцев. Изграждането на съоръжението беше високо оценено от ръководството на МО, Щаба на отбраната и не на последно място – МВР, използвам случая още веднъж да благодаря на нашите военнослужещи, които участваха в тази операция, допълни той. Тази операция не е задължение и приоритет на СВ,     но след като ни бъде заповядано, ние сме длъжни да изпълним задачата, сподели командирът на СВ.

specialni_sili Отделно командване на спецсилите е лукс

Отделно командване на Специалните сили е лукс, който могат да си позволят само армиите с голяма численост и   голям бюджет, заяви генерал-майор Боцев. Затова засега 68-а бригада „Специални сили“ ще продължи да е неразделна част от СВ, допълни той.
По думите му сред нашите съюзници от НАТО няма практика спецсилите да са самостоятелен вид въоръжени сили. Всяка страна подхожда според националните си особености. В армиите с численост, близка до тази на България, спецсилите обикновено нямат отделно командване.
По думите му изграждането на структура на Силите за специални операции извън СВ би нарушило баланса между способности и ресурси. Това би увеличило разходите за нови командни звена и би утежнило командната верига, посочи генерал-майор Боцев.

Враца – Батальонът ще е готов до 1 декември

Възстановяването на батальона във Враца върви по график и от 1 декември формированието ще започне да функционира, заяви генерал-майор Боцев. Никога мнението на СВ не е било в гарнизон Враца да няма поделение, никога командването на СВ не е било съгласно да се закрива гарнизон Враца, категоричен е той. Поделението в града на Ботевата слава беше закрито в края на 2012 г. През 2013 г. започна възстановяването му като механизиран батальон. Преди два месеца се появиха публикации за спиране на възраждането на формированието. От МО обаче контрираха, че работите все пак продължават.
Много се спекулираше с тази тема, абсолютно никакви заповеди не е имало за спиране на работите, всичко си върви по график, изтъкна генерал-майор Боцев. На северозападното направление нямаме военно формирование и когато се наложи да се действа при стихийни бедствия и аварии, това ни коства много ресурси, допълни той.
В СВ сме издали заповед и изготвихме план-график за възстановяването на батальона във Враца, като целта е той да започне да функционира към 1 декември 2014 г., обясни генерал-майор Боцев. До момента всички планирани дейности вървят по график, посочи той.
Комисия от СВ вече е приела района, който досега се е ползвал от поделение на СКС. Командирът на батальона и работна група подготвят помещенията, в които ще се нанесе личният състав.
По думите на командира на СВ има спекулации и по въпроса за средствата за ремонтите. За възстановяването на района и привеждането му в състояние да функционира към момента от МО са отпуснати 150 000 лв. Никакви други средства, освен тези, няма да се харчат, категоричен е генерал-майор Боцев.
Също така се спекулира, че ще трябват още средства за личен състав, което не е вярно, изтъкна командирът на СВ. Всички военноослужещи във формированието са от състава на СВ, в момента са на длъжности и на заплати, а не са допълнителни, просто отиват от едно място на друго, поясни той.

vertolet_djip Бойната група е универсална структура

Батальонната бойна група (ББГ) е универсална структура, обясни генерал-майор Боцев. Гръбнакът й е механизиран батальон. За изпълнение на конкретни мисии батальонът се усилва временно с различни модули. Те може да са разузнавателни, за огнева поддръжка, инженерни, за защита от яддрени, химически и биологически оръжия, за противовъздушна отбрана, тактически групи за специални операции, за гражданско-военно сътрудничество, за медицинско осигуряване, Военна полиция. В зависимост от задачите може да има взаимодействие с ВВС, преводачи, административни, логистични и други елементи. Неотдавна беше сертифицирана петата група, а догодина предстои да е готова и последната, шестата ББГ.

Крещяща е нуждата от нова бойна машина

Няма да крия, че СВ имат крещяща нужда от нова бойна бронирана машина, каза генерал-майор Боцев. По думите му тази техника, с която войските разполагат в момента е на 30-40 години и е морално остаряла.
Показателите на бъдещата машина са разработени от експерти и са заложени в изходните задания на проекта „Изграждане на Батальонна бойна група от състава на механизирана бригада”, посочи генерал-майор Боцев.
Предвижда се новата машина да е съвместима с аналогичната техника на съюзниците ни в НАТО, да има по-добра огнева мощ, да може да унищожава танкове, бронирани машини, огневи средства в укрития и нисколетящи цели. По-добрата защитеност, ефективната противоминна защита, както и защитата срещу балистични заплахи, също са сред необходимите качества на броневика. Иска се той да има система „свой-чужд”, нови средства за маскировка, по-добра подвижност и възможност за плаване.

Андрей Рангелов

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top