Информационен център на Министерство на oтбраната

За завършилите Морското безработица няма

Безработица за нашите възпитаници няма. Това казва деканът на факултет „Инженерен“ във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ кап. I ранг доц. д-р Иван Иванов. На практика всички, които завършат Морското, се реализират, допълва той.
Основната задача на факултета е подготовка на кадри с техническа насоченост за Военноморските сили и гражданското корабоплаване. Младите хора избират измежду специалностите „Корабни машини и механизми“ (поотделно за военния и гражданския флот – б. р.), „Електрообзавеждане на кораба“, „Океанско инженерство“ и „Технология на кораборемонта“.
Някои от випускниците се включват в други сфери на икономиката, не в корабоплаването. Има статистики, че възпитаниците на Морското работят във всички области на живота у нас.

Капитан I ранг Иван Иванов е убеден в ключовото значение на практическите занятия за курсантите и студентите
Капитан I ранг Иван Иванов е убеден в ключовото значение на практическите занятия за курсантите и студентите

С обучението на младите хора се занимават повече от 50 преподаватели във факултета. Половината от тях са хабилитирани лица и доктори. В момента във факултета работят четирима професори, 24-ма доценти, няколко доктори. Останалите са асистенти на различно ниво, като голяма част от тях разработват докторски програми.
Най-важният потребител на кадрите от военната Алма матер във Варна са Военноморските сили. Връзките между вуза и флота са традиционно здрави. Всяка година се прави анализ на подготовката на младите офицери – бивши курсанти. В случай че има проблеми, се предлагат решения и през следващата година слабостите се отстраняват.
ВВМУ има и обща програма с ВМС. По профилиращите дисциплини за военния флот лекции пред курсантите четат офицери от Военноморските сили. В момента обучаваме над 500 студенти в степени бакалавър и магистър, всяка година имаме и между 10 и 15 докторанти, заявява кап. I ранг Иванов. Всички програми за тези степени са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация с много високи оценки. Учебните планове напълно съответстват на изискванията на международната морска организация, както и на единните държавни изисквания.
Специалностите при нас наистина са много тежки, признава деканът. Засега обаче има достатъчно желаещи да се посветят на корабното инженерство. Част от младите хора се отказват, после се връщат, завършват, но всяка година випускът е сравнително голям.
А кои дисциплини са най-трудни за обучаваните? Не може да се даде еднозначен отговор, зависи каква е предварителната подготовка на студентите, обяснява кап. I ранг Иванов. „Младите хора, които са завършили математически и езикови гимназии, се справят много добре с общоинженерната подготовка, математиката, физиката, механиката.
На студентите, завършили професионални гимназии – бившите техникуми, им е по-лесно в по-горните курсове, когато се изучават специалните дисциплини“, споделя наблюденията си той. Стремежът на преподавателите от факултета е да поддържат постоянно високо ниво на подготовката на курсантите и студентите, за да може накрая всички обучавани да са покрили държавните и международните изисквания и да могат да работят безаварийно на корабите.

Реалната поддръжка на механизмите и двигателя на кораба изисква перфекна подготовка
Реалната поддръжка на механизмите и двигателя на кораба изисква перфекна подготовка
Компютър симулира фрегата и танкер

С помощта на компютърна система курсантите и студентите във ВВМУ разучават работата на двигателите на фрегата, танкер и други кораби. Симулаторът на корабна енергетична уредба е инсталиран през миналата година.
Става дума за помещение, в което на големи компютърни сензорни монитори обучаваните се запознават с устройството на корабните двигатели. С помощта на пространствени модели виждат работата на системите. Чрез менюта и бутони на мониторите дават команди за един или друг режим на работа на двигателя. помощта на компютърна система курсантите и студентите във ВВМУ разучават работата на двигателите на фрегата, танкер и други кораби. Симулаторът на корабна енергетична уредба е инсталиран през миналата година.
Компютърната система симулира функционирането на двигателя на новозеландска фрегата. Тя е много близка по характеристики на нашите, българските фрегати – „Дръзки“, „Верни“ и „Горди“. Моделът осигурява обучението на нашите курсанти, казва кап. І ранг Иванов. Системата дава възможност да се проследи работата на двигателите и на още два вида плавателни съдове – танкер и кораб с изнесени дизел-електрически системи за задвижване.
В стария ни тренажор също имаме три модела, като допълнително е симулиран и ро-ро кораб, заявява деканът.  През последната година във факултета се развиват и лабораториите в катедра „Електротехника“. Вече е сертифицирана лабораторията за работа с високи напрежения.
От 2017 г. става задължително всички електромеханици да бъдат сертифицирани за работа с високи напрежения над 1000 волта. Лабораторията в училището още отсега отговаря на бъдещите изисквани.
Кораборемонтът също е във фокуса на вниманието в Морското. В края на учебната година всички курсанти и студенти от специалността „Корабни машини и механизми“ се обучават две седмици да работят на металообработващи машини, да заваряват и да изпълняват всички други дейности, необходими на механика.
Учебно-материалната база във факултета е много голяма и е започнала да се създава преди десетилетия. Дори най-старите агрегати продължават вярно да служат на каузата на морското образование.
Моторите и отделни системи от тях са подредени в обширните зали на кабинета по корабни системи и механизми, в тренировъчния център, изграден с помощта на шведската фирма Allfa Laval (световен лидер в производството на сепаратори – б. р.), в лабораторията за хладилна техника и т. н.
Имаме действащи двигатели с вътрешно горене, обяснява деканът. В една от залите е разположен много голям корабен агрегат. Той работи, но не го пускат, за да не събори сградата с вибрациите си.
Ето, това е двигател от торпеден катер с 42 цилиндъра и 5000 конски сили, посочва към един от агрегатите кап. І ранг Иванов. На ракетните катери пък двигателят е с 56 цилиндъра и 5000 к. с., допълва той и споделя, че е бил 4 години механик на такъв катер.
В залата може да се види макет на един от най-големите двигатели, създавани в света. Реалният агрегат е с диаметър на цилиндъра от 1,05 м.
Преди десетина години беше създаден най-мощният двигател с вътрешно горене, разказва кап. І ранг Иванов. Диаметърът на цилиндъра на мотора-рекордьор е 1,08 м, а мощността – 136 000 конски сили. Самият двигател тежи над 2000 т. По думите на декана, подобни мастодонти се монтират на най-големите кораби – контейнеровозите, които са с дължина около 400 м, осигурявайки им мощ и отлична скорост от 24 възла (около 43 км/ч. – б. р.) и нагоре. Така във ВВМУ студентите и курсантите разучават не само богатите традиции на родното корабоплаване, но и световния опит. А това им помага да намерят пълноценната си реализация във военния и гражданския флот.

Андрей Рангелов

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top