Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Министърът: Формированието във Враца трябва да заработи

[post-views]

През 2010 г. министърът на отбраната Аню Ангелов взел решение да се закрие механизираният батальон във Враца. Три години по-късно на Съвета по отбрана е предложено да се възстанови разформированият батальон. Направени били и финансовите разчети, според които възстановяването на инфраструктурата в района възлиза на 13,7 млн. лв. През юли 2013 г. със заповед на друг министър на отбраната е създадена организация за оценка на възможността за формиране на отделен механизиран батальон. Изготвен бил и доклад с пътна карта, дейностите, сроковете и отговорни структури за формирането на поделението. С постановление на МС от 21 януари 2014 г. Пък било утвърдено формирането на отделен механизиран батальон с дислокация във Враца и числен състав от 250 души. С акт на министъра на отбраната от 1 юли 2014 г. са определени редът и условията за окомплектоването на военното формирование във Враца.
Хронологията проследи в отговора си министърът на отбраната Николай Ненчев, питан за военно формирование 54990. В пленарната зала на НС той разясни какво е положението към момента.
„Що се отнася до човешки ресурси, формиране на личен състав на поделението и подготовката в съответствие с предвидените срокове, издадена е заповед на командира на Сухопътни войски, с която са преназначени 128 военнослужещи. Останалите 44 незаети длъжности са предложени за обявяване в допълнителните регистри за 2015 г. по условията на заповед № OX-730/08.10.2014. Непосредствено след 1 януари 2015 г. ще бъде стартирана процедура за приемане на 35 военнослужещи лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Окомплектоването на батальона с необходимите 8 служители ще се извърши след 1 декември, т.г.“
Ненчев подчерта, обаче, че материално-техническите условия за дейността на батальона и преди всичко ремонтните и строителните работи, които предстои да бъдат извършени, не са материално обезпечени от бюджет 2014 г. Според първоначалния план би трябвало към настоящия момент строителните и ремонтните работи да са приключили и на 1. 12. 2014 г. поделението да пристъпи към изпълнението на задачи.
Причината за забавянето на процеса е липса на средства, непредвидени в бюджета и по-късното проектиране, което е неправилно планирано в първото шестмесечие на 2014 г. Нарушен е и графикът за обществените поръчки, свързани със строителството и строителните услуги, посочи министърът.
Ще бъде трудно да се ангажирам с конкретен отговор за срока, в който това би могло да се случи, заяви Ненчев. При наличието на финансови средства, предвидени в бюджет 2015 г. и при спазване на сроковете по закон, ще се предприемат действия за изпълнение. Военният министър декларира желание поделението във Враца да заработи. „Разбирам тревогите на хората от Северозападна България, за които наличието на военно формирование във Враца е важно и с оглед на предстоящата зима и възможни форсмажорни обстоятелства“, посочи Ненчев.

(БА)

Най-ново

Единична публикация

Избрани