Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Успехи по трите мисии отчитат в 61-ва бригада

[post-views]

Сега е времето на анализите за дейността на военните формирования през миналата година и обявяването на основните задачи през 2015 г. Не е лесно да се обхване един такъв голям период, в който военнослужещите са работили по редица направления, а в много случаи са изпълнявали и извънредни задачи, незалегнали предварително в плановете.
Командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Димитър Шивиков и неговите заместници се постараха да обхванат в анализа си огромния труд на своите подчинени, да направят изводи за извършеното през 2014 г. и да набележат основните задачи за тази година. На разбора във Военен клуб – Карлово, бе и заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден ген. Любчо Тодоров.
voenni_lekciqКакво бе най-важното в изнесените доклади? Разгледани бяха въпроси за подготовката на щабовете, на офицерите, на сержантите и на отделните формирования. Но най-същественото бе изпълнението на задачите по трите мисии на Българската армия, тъй като те фокусират цялостната дейност на бригадата. В анализа се казва, че по мисия „Отбрана“ през 2014 г. усилията на личния състав от бригадата са били съсредоточени върху поддържането, развитието и придобиването на

нови отбранителни способности

Други задачи по тази мисия са били подготовката и сертифицирането на щаба на бригадата, батальона за логистично осигуряване и батальона за защита на силите в съответствие с критериите на CREVAL като декларирани формирования за силите на НАТО с по-ниска степен на готовност.
От изключителна важност са били подготовката и провеждането на тактическото учение за сертифицирането на 4-а батальонна бойна група. Положен е бил също много труд за повишаване на нивото на оперативна съвместимост на щабовете, както и за изпълнението на мероприятията от плана за съвместната българско-американска подготовка.
По мисия „Подкрепа към международния мир и сигурност“ основните усилия бяха насочени към подготовката, сертифицирането и изпълнението на задачите от 17-а охранителна рота за Кандахар, лекоманеврената рота от междинния резерв за операция АЛТЕА и взвода за охрана в мисията на НАТО

„Решителна подкрепа“

в Афганистан. Така накратко в анализа бе спомената тази дейност, която изисква много усилия и огромни ресурси.
По мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“ фокусът беше върху подготовката, поддържането в постоянна готовност и изпълнението на задачите от формированията за оказване помощ и подкрепа на населението при бедствия. Посочено бе, че в бригадата са сформирани 12 формирования за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия. Успешното изпълнение на задачите при активирането на някои от тези формирования още веднъж е показало, че армията винаги е била и ще бъде

основният гарант

за националната сигурност, въпреки постоянно променящите се предизвикателства и заплахи. Логистичен модул от бригадата е участвал в приготвянето на топла храна за бежанците, настанени в лагера в Харманли. На 4 август е било активирано формированието за действия при наводнения от състава на 4-и механизиран батальон. То е участвало в преодоляването на последствията от наводнението в района на град Мизия. Няколко дни по-късно логистично формирование от бригадата е продължило участието в тази операция с осигуряването на топла храна за пострадалото население
На 27 октомври формированието за действие при тежки зимни условия от състава на 3-и механизиран батальон е участвало при евакуирането на хората от прохода Троян – Кърнаре. Отчетено бе, че първите кадри и снимки от района на взрива на територията на завод „Миджур“ в Горни Лом са били направени от група, екипирана с безпилотен летателен апарат от батальон от бригадата.

Изводите
На основата на проведения анализ командването на бригадата дефинира следните основни изводи от подготовката на формированията през 2014 г. :
• личният състав от щаба на бригадата и формированията има необходимата теоретична и практическа подготовка за изпълнение на задачи в пълния спектър от операции и е готов да се справи с предизвикателствата, произтичащи от поставените задачи по всички мисии на БА;
• полевите занятия и учения си остават най-подходящата форма на обучение и подготовка при изграждането и поддържането на оперативните способности на формированията. Резултатите от изпълнението на целите и задачите на тези учения са най-точният критерий за оценка на текущото ниво на подготовка на отделния войник или формирование;
• отличното представяне на военнослужещите от бригадата при провеждането на съвместни многонационални занятия и учения спомогна за издигането на имиджа и доверието от страна на коалиционните ни партньори по отношение на способностите на формированията от бригадата.

Бригаден генерал  Димитър Шивиков
Бригаден генерал
Димитър Шивиков

Основни задачи за 2015 г.

През 2015 г. пред бригадата предстоят много и отговорни за изпълнение задачи, като:
• сертифициране по CREVAL на 1-ви механизиран батальон и 61-ви артилерийски дивизион;
• сертифициране за участие към силите за отговор на НАТО на HUMINT team;
• тактико-специално учение за сертифициране на националния поддържащ елемент и лекоманеврена рота за участие в Междинния резерв на операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина „АЛТЕА“;
• участие в бойни стрелби по въздушни цели на полигон „Шабла“;
• участие в съвместната българо-израелска летателна тренировка „Collector’s Item 2015” с личен състав и техника в района на полигон „Корен“;
• участие в международно учение на НАТО по HUMINT „STEADFAST INDICATOR 2015“ в Румъния;
• участие във втория етап на учението на НАТО за демонстриране на способности TRIDENT JUNCTURE 15 LIVEX;
• участие в международното учение GORDIAN KNOT (GK15) в Гърция.

lyubcho_todorovЗаместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Любчо Тодоров: Един факт говори
за цялата подготовка

2014-а беше силна година за 61-ва бригада. Много може да се говори за положените усилия от личния и командния състав и за постигнатите от тях резултати. Но ще припомня само един факт. На 7 януари военнослужещи от бригадата проявиха отговорност, действаха в екстремна ситуация и спасиха два човешки живота при пътен инцидент. А това показва формирани в тях морално-волеви качества. Този факт говори за подготовката на бригадата и за личния състав като цяло.
Изказвам благодарност на военнослужещите от формированието за приноса, който дават за издигане авторитета на Сухопътните войски и престижа на Българската армия. И им обръщам внимание, че през 2015 г. пред тях стоят задачи, които трябва да бъдат изпълнявани при ограничени финансови и материални ресурси.

Цончо Драгански

фото автора

Най-ново

Единична публикация

Избрани