Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.
ep_sofiq
фото Красимир Тодоров

Съветът на Европейския съюз е въвел тройната система- три държави поемат последователно председателството за година и половина и работят по обща програма. В момента Европа „се управлява“ от Италия, Латвия и Люксембург. Латвия пое кръста си от първи януари. Страната, известна с прагматизма си, член на еврозоната и на Шенген, е подготвила за своето председателство хиляда експерти – да водят политики, преговори, заседания в европейските институции.
Можем да се поучим от опита й, най-малкото заради общия ни знаменател на бивши социалистически държави. Но нито една институция не може да се подготви „от свое име“ извън взаимодействието и координацията с другите. Останалото е губене на време.
Явно е, че върху Дипломатическия институт на МВнР и Института по публична администрация ще падне голямата тежест по обучението на българските специалисти за председателството на ЕС.
В министерствата в момента е представен

проект на Пътна карта

насочен към развитие на държавната администрация. Думата по нея има Съветът по административна реформа с председател вицепремиерът Румяна Бъчварова. В проект, свързан с програма „Добро управление“, са очертани всички, които ще носят отговорността за подготовката на експертите ни. Програмата се задейства в средата на годината и на нея администрацията разчита за подготовка на своите кадри за председателството на ЕС – чрез реформа на администрацията и развиване на капацитет. Отговорният ръководител е вицепремиерът Меглена Кунева. Подготовката ще ни струва 60 млн.лв. Малка Латвия вече е похарчила повече…
Пътната карта определя Външно министерство, включително и Дипломатическия институт (ДИ) да присъстват в 4 ключови мерки за подготовката на администрацията.
Сред тях са – укрепване на административния капацитет и специфичната подготовка на дипломатическите служители. Освен че централната администрация ще се готви за водене на председателството, всички български дипломати от тази година до 2018-а ще се ангажират да представят европейски политики. Засега обаче не е предвидена сума, която да финансира подготовката на служителите на посолствата ни.
Предстои представителите на държавната администрация да преминат подготовка в ДИ по ключовите умения – как да се представят политики. Като централна администрация такъв опит нямаме. Министерствата имат своите представителства в Брюксел, но важни за председателството ще са специфичните умения да се водят заседания, включително на английски и на френски език. Това досега не ни е било необходимо в такъв мащаб. Както и уменията за водене на преговори – класическо дипломатическо умение. Във всеки момент ще текат разговори и преговори не само на „тройката“ съпредседатели, но и с всички държави членки. Да си представим заседание само на един комитет… Затова ДИ подготвя конкретни програми не за базови умения, а за специализирани знания.
Досега администрациите на министерствата дълги години са оставили своите представители без ротация в Брюксел и така експертизата е монополизирана от малко хора. Над 10 години, вместо „да се завъртят“ три пъти различни служители и те да натрупат допълнителна експертиза, там като постоянно присъствие, е по един и същ представител на съответното министерство… А добрата практика е ротацията, каквато по закон се прави в МВнР. В Брюксел представителство освен министерствата, имат и Сдружението на общините, на работодателите и др.
Институтът по публична администрация ще

повишава базовите знания за ЕС

и за дневния ред на ЕС. Но най-важно при воденето на заседанията е възможностите на капацитета на Външно министерство. ДИ втора година е в разговори с партньори, които са готови да откликнат с експерти и с обучение. Това са новосъздадената Британска дипломатическа академия и Холандската дипломатическа академия „Клингендал“. Този тип чуждестранна експертиза е важна за България, защото в председателството ни с Великобритания и Естония самият модел е по-различен.
Вече повече от 20 г. холандската академия познава българската дипломатическа служба. Освен това догодина на Холандия й предстои председателство и там се готвят за него. Идеята е нашите дипломати и държавни служители да се включат в техните програми за подготовка на председателството на ЕС буквално „от мястото на събитието“, за да видят как се прави това.
Дали необходимите средства ще се дадат от държавния бюджет, или от проекти и програми, това е отговорност на ресорния вицепремиер. Но вече се забелязва конкуренция между ангажираните с подготовката институции – колкото за средства, защо не, толкова и за влияние. За пръв път МВнР и ДИ се включват директно като водеща институция по такава програма – със собствена територия и експертиза. И Институтът по публична администрация си има своя територия, но беше ясно, че спецификата на двата института е различна. Дано институциите ни в този дълъг път работят като един голям екип.

Шанс за България

В януарската суматоха се хвърлихме да изреждаме числа и факти, зад които да погледнем от упор към нещо истински голямо, което ни предстои след 3 години – българското председателство на Европейския съюз. Това изпитание за капацитета на институциите и нивото на политиците и държавниците ни се търкаля като снежна топка и ще ни затисне, ако не свършим черната работа и не я започнем веднага.
Разговорът за председателството е само първата крачка. С него очертаваме мащаба на предизвикателството – финансов, експертен и бюрократичен. Но този разговор не може да е само за парите и само за бройките на подготвената администрация. Най-малкото, защото в него залагаме името и тежестта на държавата. И защото наистина няма да имаме втори шанс да направим добро първо впечатление…
Затова – да погледнем в очите и отвъд брюкселските клишета за него и да изпратим своя знак към Европа. А ако имаме фантазия, този път нека се обединим. Защото си заслужава. Преминалите по този път държави знаят защо.

Сигурност и дипломация

Макар и в „графата“ на традиционното участие в дейността на Европейския колеж за сигурност и отбрана, събитието, което Дипломатическият институт ще проведе в партньорство с Военна академия в края на май т.г., може да влезе под шапката на обучението по въпросите на общата политика на ЕС за сигурност и отбрана. Домакин на ориентационния курс е Военноморското училище във Варна. Колежът е мрежа от обучителни институции в целия ЕС. Дейността му илюстрира, че въпросите на сигурността и дипломацията са естествено свързани.
Дипломатическият институт е връзката по дейността на колежа между всички институции в България, включително и военните. Той е българският представител в Направляващия комитет и в Академичния борд на колежа. Новият му директор, белгиецът Дърг дьо Боа, има амбициозна програма, в която ДИ тази година участва с ориентационен курс. Такъв опит българската страна вече има в Брюксел през 2011 г., а през 2012-а сме домакин на модул от т.нар.курс на високо равнище за представители на министерствата на отбраната, на външните и на вътрешните работи, както и за специалисти от други структури на всички държави – членки на ЕС. Заедно с Германия и Франция правим 3 от 4-те модула на курса. Такова обучение на високо ниво вероятно ще организираме и в рамките на българското председателство през втората половина на 2018 г.
В края на май във Варна всяка държава участничка ще има право „да отвори“ курса за трети страни. България ще покани в обучението държави от Западните Балкани и Черноморския регион. Участниците ще получат базови знания. Темите са общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, реакция и управление при кризи, справяне с конфликти на европейско ниво, операциите на ЕС в момента, подготовката на военни и цивилни за тези мисии.

(БА)

Най-ново

Единична публикация

Избрани