Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

В Пловдив скочиха срещу закона за образованието

[post-views]

Академичният съвет на АМТИИ в Пловдив е сериозно загрижен от ограничаване на мястото и значението на предметите Музика и Изобразително изкуство в българското училище. След като обсъдиха проектозакона за предучилищното и училищното образование, внесен в НС, пловдивските  преподаватели и учени изпратиха становище до председателката и членовете на парламентарната Комисия но образование и наука, до министъра професор Тодор Танев, до вузовете по изкуствата, до творческите съюзи и медиите.
Академичният съвет на Академията за музикално, танцово и изобразителни изкуства смята, че присъствието на предметите Музика и Изобразително изкуство е значително подценено в проекта за закон и влиза в противоречие с две от целите му – придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална квалификация и ранно откриване и насърчаване на развитието и реали  елна подготовка само в рамките на основното образование (I – VII клас) не съответства както на утвърдени традиции в българското училищно образование, така и на практиката в повечето страни на ЕС. Настояваме обучението по музика и изобразително изкуство да бъде част от задължителната общообразователна подготовка до IX клас, включително, както досега, тъй като и двата предмета имат изключително важно значение за личностното развитие на учениците“, е записано в документа. 
Като дискриминационен приемаме и текста в чл. 133, ал. 1, съгласно който двата предмета не са включени и сред онези, по които може да се държат два допълнителни зрелостни изпита по желание на учениците. Това ги поставя в неравностойно положение сред предметите от общообразователната подготовка и влиза в противоречие с принципите за ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика и за равен достъп, посочени в чл. 3 на проектозакона.
В становището си Академичният съвет на АМТИИ припомня, че обучението по музика и изобразително изкуство има основно значение за изграждане на културната осъзнатост и умението за изразяване чрез творчество – една от ключовите компетентности,  част от Европейската референтна рамка за ключовите компетентности, приета през 2006 г., и посочена в чл. 75, ал. 1 от проектозакона.

(БА) 

Най-ново

Единична публикация

Избрани