Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Диагнозата: Пациентът бавно оздравява

[post-views]

vma_grafikaФинансовото състояние на Военномедицинска академия се подобрява. Макар и бавно, пациентът оздравява! Това става ясно от отчета на началника на ВМА бригаден генерал член-кор. проф. Николай Петров, д.м.н., за извършеното в рамките на срока от встъпването в длъжност на правителството до 5 февруари. Усилията на ръководството на най-голямото болнично заведение у нас и на Министерството на отбраната в лицето на министър Николай Ненчев и неговия екип, явно дават резултат. Още с встъпването си в длъжност военният министър даде зелен семафор на приключилия одит, разпореден от министър Ангел Найденов. Ненчев нареди да се преразгледат и предоговорят всички, сключени с външни контрагенти спогодби на ВМА. Министърът не се поколеба резултатите от проверката на Инспектората на МО да бъдат незабавно публикувани. Трябва да е ясно, че всички структури на МО, пряко подчинени на Николай Ненчев, ще бъдат проверени и нищо от дейността им няма да бъде скрито от обществеността, защото честта и достойнството на Българската армия са по-скъпи от конюнктурните интереси на различните управленски гарнитури в Министерството на отбраната. „Ще направя всичко, което е необходимо по закон“, повтори многократно Николай Ненчев през последните месеци. И резултатите са налице.
Общият дълг на ВМА е намален в периода до 31 декември 2014 г. с 27 млн. лв., като от 130 млн. лв. е сведен до 103 млн. лв. Особено важно е, че просрочените задължения са редуцирани от 112 млн. лв. на 95 млн. лв., или със 17 млн. лв. Подписани са 58 нови допълнителни споразумения с доставчици, в резултат на което е постигната икономия от 11 на сто, или над 1,946 млн. лв. Разширяват се функциите на съществуващата Болнична информационна система, с възможност за постоянен контрол на разходите за всеки пациент. Стимулира се използването на генерични лекарствени средства, като така разходите ще се съкратят с 25-30 на сто.
Особено активна е работата на новия ръководен екип на ВМА по преразглеждане на текущите договори на здравното заведение с външни доставчици на услуги. По този начин очакваната годишна икономия достига над 21,685 млн. лв. Процесът е многопосочен и се засилва, като дава все по-осезаеми резултати. Огромният дълг на ВМА скоростно се топи.
Например, повече от 6,365 млн. лв. са икономисани само от прекратяването на неизгодните договори за изпиране, сушене и гладене на болнично бельо и постелен инвентар, както и от извършване на спомагателни услуги като почистване. Тези дейности вече се извършват от нает персонал до възлагане на нова обществена поръчка.
vma_lekarЗначителни икономии се постигат с интензивното предоговаряне на текущи договори. Така е подходено, например, към абонаментната поддръжка на медицинската техника и доставката на резервни части за нея. Постигнатата годишна икономия е над 1,981 млн. лв., а дейността се извършва от служители на академията.
По подобен начин са намалени разходите за друга абонаментна поддръжка – на сградния фонд, инсталациите и съоръженията. Те са били повече от 8,566 млн. лв., като вече са намалени до 3,013 млн. лв. Постигната е икономия на повече от 5,552 млн. лв.
Други над 8,905 млн. лв. годишно са икономисани от договорите по определени диети на пациентите и храната на персонала, почистването и доставката на хигиенни материали, прането на болничното бельо, поддръжката на тревните площи. Също с предоговаряне са спестени годишно 937 633,53 лв. от договорите за различни видове горива за ВМА. Други 64 050,44 лв. годишно са икономисани заради предоговарянето на абонамента за доставка на телекомуникационни услуги за нуждите на академията. По същия начин са спестени годишно 4,5 млн. лв. от доставка на лекарствени средства и медицински консумативи.
От отчета става ясно, че въпреки икономиите, интензивността и качеството на болничната услуга не пада. Напротив. Постигнат е ръст на амбулаторните прегледи с 3 на сто и на лекуваните в стационар болни – също с 3 на сто. Лабораторните изследвания са увеличени с 23 на сто, като в същото време разходите за реализацията им са намалени с 22 на сто, или 1,2 млн. лв. Извършва се и анализ на работата на частните структури, ползващи помещения под наем в сградата на ВМА – София, като условията се предоговарят в интерес на академията, се казва в отчета, от който става ясно, че здравното заведение успешно се възстановява от тежкото заболяване на задлъжнялостта. 
Остават незададени обаче редица въпроси. Защо одитите, чиито списък публикуваме отделно, не са имали развитие? Къде е бил през това време персоналът на ВМА, свидетел на случващото се извън закона и медицинската етика? Проверявал ли е Инспекторатът на МО какво е ставало във ВМА при последните няколко ръководства на ведомството? Защо Военноокръжната прокуратура не е давала ход на одитите? Кой е спирал сигналите до тях, защо от проверките на ревизорите няма резултати, констатациите са оставали само на хартия и за служебно ползване – по какви причини? Преди повече от година и половина будното общество зададе гласно въпроса #кой? А ние питаме ЗАЩО?

ВМА е била във фокуса на ревизорите  

Дейността на ВМА в последното десетилетие е била обект на проверки от страна на МО, за което са изготвени одитни доклади, съдържащи констатации и препоръки. Завършен е одитен доклад на цялостната дейност на ВМА за периода 1 януари 2008 до 30 юни 2009 г. Друга ревизия обхваща времето от 2007 – 2009 г. Тя визира съответствието на проведените процедури и изпълнението на сключените договори за възлагане на обществени поръчки. Одитен доклад има и за всеобхватността и достоверността на предоставената в МО финансова информация за непогасените задължения към доставчици с настъпил падеж към 30 септември 2011 г., както и изпълнението на приключили през 2011 г. договори за абонаментна поддръжка, ремонтни дейности и организиране на хранене и почистване. 
През 2012 г. е изготвен одитен доклад за законността на взетите управленски решения, свързани с отдаването на имуществото във ВМА през 2011 г. 
Друг одитен доклад от май 2013 г. оценява планираните цели и постигнати резултати през 2012 г. по програма 5,1 Военномедицинска академия, профилактика и възстановяване през 2012 г. За  възлагането на обществени поръчки, изпълнението на договори за доставка на медикаменти и услуги и тяхното отражение върху медицинската дейност през 2013 г. също е правена проверка.
Има и одитен доклад за законосъобразността на сключените договори между ВМА – София, и ГПСМП „Дерма ПРИМ МК“ ООД за отдаване под наем на помещение и апаратура – публична държавна собственост, оценка за законосъобразността на сключените договори, тяхното изпълнение и влиянието им върху отчетените резултати в Клиниката по дерматология, венерология и алергология в периода 1 януари 2010 до 30 юни 2014 г. През август м. г. е извършен извънпланов одит за законосъобразността на сключените договори между ВМА – София, и „СБАЛ-Гръбначен център“ АД за отдаване под наем на помещения  – публична държавна собственост, оценка на ефективността и ефикасността на изпълнението на договорите за предоставяне на медицински услуги за периода 1 януари 2010 до 30 юни 2014 г. Още един извънпланов одит от септември м. г. разглежда законосъобразността на сключените договори между ВМА – София, и „СМДЛ ОД  Астра“ АД за отдаване под наем на помещение и апаратура – публична държавна собственост и влиянието им върху отчетените резултати от дейността на ВМА за периода 2005 – 2014 г.
В резултат на предприетите мерки от новото ръководство на ВМА са подписани 58 нови допълнителни споразумения с доставчици. С тях са икономисани близо 2 млн. лв. Стимулирано е използването на генерични лекарства, довело до намаляване на разходите с 25-30 %. След разследване на Военна полиция и подаден от нея сигнал във Военно-окръжна прокуратура там е образувано досъдебно производство за престъпления във ВМА по чл. 219 от НК – безстопанственост. Засега няма повдигнати обвинения. Бившият началник на болницата Стоян Тонев подаде оставка и напусна парламента, като сам поиска от прокуратурата и от Сметната палата пълна проверка на дейността му.  

(БА)

Подробният отчет за състоянието на ВМА и програмата за финансова стабилизация може да прочетете  тук

Най-ново

Единична публикация

Избрани