Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Военното образование запазва традициите си

[post-views]

ismailov_korabТрябва да се запазят добрите традиции във военното образование. Това каза заместник-министърът на отбраната Орхан Исмаилов във Варна. Той участва в оперативния сбор на началника на Висшето военноморско училище (ВВМУ), съобщиха от МО.
Заместник-министър Исмаилов запозна участниците в сбора с политиката на ръководството на Министерството на отбраната за бъдещото развитие на военното образование. Той подчерта, че не се налага преструктуриране на съществуващата военнообразователна система, която в периода до 2018 г. ще бъде ориентирана както към изграждане на съвременни професионални умения, така и към лидерски качества и способности за вземане на отговорни самостоятелни решения.
Ценим високо водещия опит и принос на ВВМУ в развитието на научните изследвания във все по-актуалния за нас комплекс от теми за морската ни сигурност, заяви заместник-министър Исмаилов. Той подчерта, че обучението и научните изследвания в училището се привеждат във все по-пълно съответствие с най-новите информационни, научноизследователски и дидактически технологии.
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ капитан първи ранг проф. Боян Медникаров посочи, че предстои адаптирането на програмата за обучението на курсантите спрямо съвременните предизвикателства и динамичната обстановка в Черноморския регион. Той акцентира върху нерешени въпроси, свързани с неизяснения статут на курсантите, който трябва да бъде регулиран с наредба и възможността да бъде премахната разликата във възнагражденията между цивилните служители от ВВМУ и НВУ, и тези от Военна академия и Военномедицинска академия. Заместник-министърът подчерта, че тези казуси ще бъдат разгледани на експертно ниво, за да се решат спорните въпроси. Орхан Исмаилов откри две обновени учебни зали в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“.

(БА)

Най-ново

Единична публикация

Избрани