Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Светли страници от историята

[post-views]

Цончо Драгански

kom_op_sili
Полковник Румен Минчев (в средата) бе последният командир на Командване “Оперативни сили“.
На 29 май 2006 г. в района на Командване „Оперативни сили“ в Пловдив се състоя ритуал по сбогуването с бойното знаме на формированието. Кратко прочувствено слово произнесе тогавашният командир на обединението генерал-майор Атанас Самандов. Той се обърна към военнослужещите и гражданските лица от щаба, благодари им за безупречната служба, за всеотдайността, добросъвестността и достойния им принос за успешното изпълнение на задачите. Нека споменът за службата ви в командването и това, което сте получили от него като знания, опит и качества, да ви дава вяра и сили в бъдеще, каза в онзи ден командирът на формированието.
Командването на „Оперативните сили“ официално престана да съществува на 1 юни 2006 г. До края на годината в управлението продължи да действа само малка група от военнослужещи и граждански лица. Те трябваше да сдадат секретните материали и цялото имущество, за да затворят окончателно светлата страница от историята на формированието, наследник на славната Втора българска армия. 

Началото

на тази армия е през 1906 г., когато с Указ на княз Фердинанд в младата българска държава са създадени три военноинспекционни области. Една от тях е Втора Тракийска военноинспекционна област с щаб в Стара Загора. 
В нея са 2-ра Тракийска, 3-а Балканска и  8-а Тунджанска дивизия. От 5 май 1908 г. щабът е предислоциран в Пловдив, а от 17 септември 1912 г. Военноинспекционната област е преименувана в Главна квартира на Втора българска армия. За неин командир е назначен генерал-майор Никола Иванов.
В състава на армията са  3-а, 8-а и 9-а пехотна дивизия, 2-ра конна бригада, 3-и и 6-и гвардейски конен полк, 3-и планински артилерийски полк и усиления. В този вид тя е обхващала район от Благоевград до Свиленград.

В Балканските войни

Втора армия участва в паметни операции и боеве в няколко поредни войни. През Първата Балканска война тя провежда по забележителен начин Лозенградската и Одринската операция, които приключват с превземането на прочутата Одринска крепост на 13 март (по нов стил 26 март) 1913 г. И затова тази дата е възприета през годините за боен Празник на обединението. 
Във Втората Балканска война, наречена Междусъюзническа, 2-ра армия, съвместно с 4-а армия, обкръжава стохилядна гръцка войска в Кресненското дефиле и постига  успехи в боевете при Калиново, Дойран и Рупелското дефиле. 

zname_operativni_ssili
29 май 2006 г. -прощаване с бойното знаме на Командване “Оперативни сили“.
В Първата световна война

Втора армията, командвана последователно от генералите Васил Кутинчев, Георги Тодоров, Христо Бурмов и Иван Луков, постига нови бойни успехи след ожесточени боеве със силната сръбска армия. Овладени са Скопие, Враня и Куманово, а Конната дивизия, достигайки до Щип и Велес, прекъсва пътищата за отстъпление на юг. Изпълнена е поставената задача да се излезе в долината на река Вардар. 

Във Втората световна война

Втора армия под командването на генерал-лейтенант Кирил Станчев провежда успешно Нишката и Косовската операция. Настъпва по направлението на главния удар София – Ниш и нанася големи загуби на противника.
По-късно действа успешно за овладяване на линията: с. Капка, вр. Паешки камък, вр. Лукин камък, вр. Остри връх, Власотници от 8 до 10 октомври 1944 г. От 11 до 15 октомври 1944 г. освобождава град Ниш, след като преследва противника в направлението на Прищина, участва в Косовската операция, прониква в Косово поле и освобождава град Прищина. 
Може да се каже, че във всички войни и битки личният състав на 2-ра армия проявява мъжество, героизъм и подвизи в защита на Отечеството.

Организационните промени            

В следвоенното си развитие Втора армия изпълнява мирновременни задачи. От 31 август 1996 г. тя е преструктурирана във Втори армейски корпус. От 7 юли 1998 г., считано от 1 септември 1998 г.,  корпусът е реорганизиран в Сили за бързо реагиране. По План 2004 от 1 октомври 2000 г. Силите за бързо реагиране се трансформират в Корпус за бързо реагиране. От 15 септември 2001 г. отново е наложено наименованието Втори армейски корпус, а от 7 март 2003 г. управлението е преименувано на Командване „Оперативни сили“, като заповедта влиза в сила от 1 юни.
Всяка година 26 март е честван от военнородолюбивите организации и гражданството в Пловдив. Последният командир на формированието полковникът от запаса Румен Минчев поздрави за празника всички служили във Втора армия и нейните наследници. На тази дата, както бе и вчера, бяха отдадени почести на героите. Остава открит въпросът, че Пловдив все още няма паметник на загиналите във войните.

Командирите

1907 – 1913 г.                             генерал-лейтенант Никола Иванов
1913 – 1914                                  генерал-лейтенант Васил Кутинчев         
1914 – 1916                                  генерал-лейтенант Георги Тодоров
1916 – 1917                                  генерал-майор Христо Бурмов
1917 – 1918                                  генерал -майор Иван Луков
1919 – 1920                                 генерал-лейтенант Владимир Вазов
1920 – 1930                                генерал-майор Георги Марков
1932 – 1933                                 генерал-майор Атанас Ватев
1940 – 12.05.1941                     генерал-лейтенант Георги Марков   
13.05.1941  – 15.11.1943          генерал-лейтенант Константин Лукаш
16.11.1943 – 14.09.1944           генерал-лейтенант Никола Станчев
15.09.1944 – 06.08.1946         генерал-майор Кирил Станчев
07.08.1946 – 09.11.1949         генерал-лейтенант Асен Греков
09.11.1949 – 10.03.1951         полковник Добри Джуров
10.03.1951 – 18.06.1952         генерал-майор Дяко Дяков
18.06.1952 – 11.12.1954          полковник Иван Врачев
11.12.1954 –  03.08.1956        генерал-майор Демир Борачев
03.08.1956 – 17.12.1962          генерал-лейтенант Величко Георгиев 
17.12.1962 – 27.05.1967          генерал-лейтенант Васил Зикулов
10.06.1967 – 12.10.1971          генерал-лейтенант Мирчо Асенов
12.10.1971 – 14.07.1975          генерал-лейтенант Динчо Велев
14.07.1975 – 30.12.1981          генерал-лейтенант Цоцо Цоцов
30.12.1981 – 15.09.1987          генерал-лейтенант Панайот Панайотов 
15.09.1987 – 01.09.1991         генерал-лейтенант Димитър Попов 
01.09.1991 – 10.07.1992          генерал-майор Любомир Василев
10.07.1992 – 31.08.1996          генерал-майор Ганчо Денев
31.08.1996 – 3.07.2000           генерал-майор Стефан Николов
14.07.2000 – 14.06.2002          генерал-майор Златан Стойков
14.06.2002 – 21.05.2003          генерал-майор Кирил Василев
22.05.2003 – 01.06.2004          бригаден генерал Галимир Пехливанов 
28.05.2004 – 31.05.2006          бригаден генерал Атанас Самандов
01.06.2006 – 31.12.2006           полковник Румен Минчев 

фото автора

Най-ново

Единична публикация

Избрани