Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Съкращават 64-ма в МО и 151 разузнавачи

[post-views]

Съкращения на 64 щатни бройки в МО, също на толкова във ВМА и на 151 – в Служба „Военна информация“ се предвиждат в проектопромените в Устройствения правилник на Министерството на отбраната. Новите текстове са публикувани за обществено обсъждане на сайта на ведомството – www.mod.bg. Промените ще влязат в сила от 1 юни.
Общата численост на персонала в административните звена на МО става 828 щатни бройки, след като е бил 892 щатни бройки, се предвижда в документа. Общата администрация нараства от 158 на 173 бройки, а специализираната се съкращава от 384 на 343. Политическият кабинет вече ще се състои от 10, вместо досегашните 8 щатни бройки.
Местата в Щаба на отбраната намаляват от 210 на 189. Закриват се офисът на началника на отбраната и отделът „Съвместни съоръжения“, като функциите им се поемат от други звена. Дирекция „Инвестиции в отбраната“ става „Отбранителна аквизиция“, а Дирекция „Търговски дружества и отбранително-мобилизационна подготовка“ – Дирекция „Проектно управление“. 
Промени има и в подчинените структури. Бройките във ВМА се намаляват от 3218 на 3154. В служба „Военна информация“ ще има 1200 позиции, вместо досегашните 1351. съставът на Комендантството се увеличава от 142-ма на 161 души. Намаляват бройките в Института по отбрана – от 107 на 96, в Централното военно окръжие – от 552 на 530, в полигон „Змейово” – от 142 на 135 и в Информационния център на МО – от 61 на 58. Без промяна са щатовете в Служба „Военна полиция“, Стационарната комуникационна и информационна система, Националната гвардейска част, ВА „Г. Ст. Раковски“, НВУ „В. Левски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Националния военноисторически музей.
Значителни трасформации настъпват в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ (ИАВКВПД). Щатовете там намаляват от 447 на 408.
На агенцията се възлага „управлението, експлоатацията и разпореждането с имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и на движимите вещи в тях“, включително и настаняването под наем в тези недвижимости на военнослужещи и цивилни служители.
Предвижда се ИАВКВПД да предостави на МО гарнизонните военни клубове в Нова Загора, Момчилград, Средец, Елхово, Самоков, Сливница, Брезник, Телиш, Разград, Симеоновград, село Бояново – Ямболско, Пещера, Крумовград, части от имот в Пловдив. Агенцията пък получава от военното ведомство 12 военни общежития в София, Плевен, Пловдив, Казанлък, Стара Загора, както и апартаменти, ателиета и гаражи от жилищния фонд на МО, имот в Айтос и Гарнизонен военен стол в Благоевград.                

(БА)

 

Най-ново

Единична публикация

Избрани