Информационен център на Министерство на oтбраната

Стожер на военното образование

va_fakultet_praznikФакултет „Командно-щабен“ е стожер във военнообразователната система. Няма друга военна структура, която да е дала толкова много за обогатяването строителството и ръководството на Въоръжените сили на България. Това каза началникът на Военна академия „Г. Ст. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев в словото си по време на честването на 65-годишнината на факултета“. 
Празникът започна с тържествен строй и поднасяне на венец пред паметника на патрона на академията – Георги Раковски. След това в киносалона прозвучаха приветствени слова. Сред присъстващите бяха председателят на парламентарната Комисия по отбрана генерал от запаса Михо Михов, заместник-министърът на отбраната доц. д-р Орхан Исмаилов, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Константин Попов, генерали, адмирали бивши и настоящи преподаватели и слушатели, дипломати.

orhan_ismailov
Заместник-министърът на отбраната Орхан Исмаилов
Днес факултет „Командно-щабен“ подготвя бъдещите военни и цивилни лидери на България, способни да побеждават във военни операции и да изпълняват ефективно миротворчески, хуманитарни и други невоенни операции, като по този начин на практика се осъществява второто равнище на висшето военно образование, изтъкна генерал-майор Дочев.
По думите му Военната академия е „едно напълно изградено и акредитирано академично звено, една академична институция с прекрасни и амбициозни преподаватели, с 12 магистърски специалности, 11 докторски програми и повече от 63 квалификационни курса, с над 1500 обучавани годишно“.
Факултет „Командно-щабен“ е изключително важен и уникален по своята същност и дейност. Това посочи в словото си доц. д-р Орхан Исмаилов. По думите му факултетът е единственият в страната, в който се обучават бъдещите военни и цивилни лидери, способни да командват и управляват на тактическо и оперативно ниво различните формирования от БА и звената от останалите елементи на системата за национална сигурност.
Днес факултетът е символ на високо качество на обучението, днес вие сте утвърден стандарт в областта на военната наука и оперативното изкуство, изтъкна заместник-министърът. „Българската армия не спира да се променя и трансформира. Това е предизвикателство, което ще даде нови възможности в развитието на военнообразователната ни система и ще утвърди нейната важна роля в този процес“, заяви доц. д-р Исмаилов.
todor_dochev
генерал-майор Тодор Дочев
Благодаря на всички, които са отдавали живот, душа и сърце, грижейки се за слушателите, обърна се към професорско-преподавателския състав на факултета генерал-лейтенант Константин Попов. На тези хора дължим сериозно уважение и дълбок поклон, допълни той. По думите му да си преподавател, ползвайки опита от миналато да живееш в настоящето и да градиш бъдещето, е нещо изключително. Малко хора го умеят, но нашите преподаватели са доказали, че го могат, заяви заместник-началникът на отбраната. „Искам да благодаря за усилията на слушателите и да им кажа: времето, прекарано в академията, ще остави дълбок отпечатък върху вас, това време трасира бъдещето ви“, сподели той.
В приветствието си заместник-председателят на Съюза на учените в България проф. Венелин Енчев изтъкна, че през изминалите години във факултета са изградени многобройни кадри, които са отдали своите знания и опит, придобити в академията и са ги пренесли в служба на родината. Радостни сме, че сред най-активните звена в СУБ е секция „Сигурност и отбрана“, която допринася активно за развитието на военната наука и за постигането на високи резултати в образователната и възпитателната работа сред българското офицерство, каза проф. Енчев.
На отличилите се през годините бяха връчени награди. Пред присъстващите бяха представени книга и филм, посветени на годишнината на факултета, след което сцената се разлюля от изпълненията на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили.

Тук се градят лидерите на утрешния ден

dimitar_tashkovВсички ние заедно изграждаме увереност в обществото за успешно развитие и справяне с предизвикателствата, заедно формираме лидерите на утрешния ден, каза в словото си деканът на факултет „Командно-щабен” (ФКЩ) полковник доц. д-р Димитър Ташков. По думите му изминалите 65 години са утвърдили факултета като уважавана институция в академичните среди и в системата за сигурност и отбрана.
За тези години във факултета са обучени хиляди офицери, а от началото на новото хилядолетие – и над 520 граждански лица в магистърските програми, изтъкна полковник Ташков. Днес ФКЩ обучава по 6 магистърски специалности в професионално направление „Национална сигурност и отбрана“ и една специалност с 6 специализации в професионално направление „Военно дело.
Факултетът провежда обучение за придобиване на образователно-научна степен „доктор” по 8 научни специалности в 4 професионални направления в 3 области на висшето образование. Курсовете за следдипломна квалификация са 32, от които 5 – на английски език, с повече от 700 обучавани годишно.
Полковник Ташков разказа пред присъставщите за историята на факултета. Създаването на ФКЩ се свързва с подписана на 27 септември 1950 г. заповед на началника на Военната академия генерал-майор Асен Кръстев. Отдаването й е в изпълнение на служебно писмо на организационно-мобилизационния отдел на МНО за прилагане на новия щат на ВА.
va_stroiВ началото съществуват основен и задочен факултет. Първият началник на основния факултет е полковник Никола Ботев, чийто ранг е приравнен на командир на дивизия. През следващите години кипи неуморен труд за утвърждаване на новата структура.
През учебната 1951-52 г. за първи път се провежда командно-щабно учение със свързочни средства в планинско-гориста местност при условия, близки до бойните. Организират се военни игри на карта.
В средата на 50-те години ВА „Г. Ст. Раковски“ се слива с военнополитическата и военнотехническата академия. От началото на 60-те години в академията постъпват вече само офицери с придобито във военните училища висше образование. От 70-те години започва обучението на чуждестранни военни специалисти.
Промените от 1989 г. и последвалите реформи във Въоръжените сили поставят отпечатък и във военнообразователната система, заяви полковник Ташков. През 90-те години започва отварянето на българската военна наука към стандартите на евроатлантическата отбранителна система. За обучение в академията пристигат офицери от армиите на НАТО и партньорските държави.
Български офицери от командно-преподавателския състав преминават курсове в армиите на страните-членки на Алианса.
През април 2003 г. факултетът получава сегашното си име – „Командно-щабен“. Обучението се окрупнява.
От 1 септември 2013 г. факултетът обучава своите слушатели по нов учебен план по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ със специализации „СВ“, „ВВС“, „ВМС“, „Логистика“, „КИС“ и „Административни процеси и дейности“. Продължителността на обучението е 14 месеца.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top