Информационен център на Министерство на oтбраната

Бригаден генерал Борислав Сертов: Ние сме там, където са войските

Бригаден генарал Борислав Сертов-Г-н бригаден генерал, кои постижения на Служба „Военна полиция“ през годината бихте отличили като най-важни?
– Изтичащата година е успешна за Служба „Военна полиция“ (СВП), въпреки че не успяхме да реализираме някои от нашите планове. Постиженията, които заслужават да бъдат отличени и афиширани, са в посока поддържане, развиване и изграждане на военнополицейските способности на целия личен състав.
Като успешно можем да отличим подобряването на оперативно-издирвателната работа по разкриването и разследването на престъпления, особено в две от дирекциите ни – Сливен и Варна. На територията на Варна само преди няколко месеца разкрихме организирана престъпна група, която извършваше кражби на моторни превозни средства по цялото Черноморие. Изключително успешна беше работата на варненските колеги, за която те трябва да бъдат поздравени.
Друго постижение е провеждането на много успешното полево учение „Отвъд хоризонта 2015“. То се състоя под мониторинга на представители от Щаба на сухопътното командване на НАТО в Измир. 
Подготовката на декларираното по Целите на способности (ЦС) формирование се проведе съвместно с военни полицаи от националната гвардия на щата Тенеси. Критериите на НАТО – CREVAL, бяха изпълнени и формированието заслужи положителната оценка „Боеготов“.
Друго важно постижение е приемането на „Доктрина за военна полиция“. Това е първият документ от доктриналната система на ВС, отнасящ се до военнополицейското осигуряване по време на операции и има изключителна практическа насоченост.

– Кои са актуалните въпроси, по които работят военните полицаи в момента? 
– В момента се убеждаваме, като извършваме проверки, че ръчните противотанкови гранатомети, с които в София беше извършено тежко криминално престъпление, да не кажа – терористичен акт (стрелбата срещу автомобила на Алексей Петров – б. р.), не са излезли от складове на БА или от военни формирования.
Иначе ежедневната ни дейност може да се определи като рутинна. Извършваме охрана на стратегическите обекти на МО, на съвместните съоръжения – предна оперативна база „Ново село“, ескорт на личен състав и техника от ВС, на съюзнически войски, участващи в учения на територията на страната, както и на преминаващите през  страната чуждестранни военни транспорти. Много често такива са, примерно, тези на КФОР в Косово. 
Много активно участвахме в осигуряването на няколко големи учения, сред които: Black Sea Rotation Force, „Тракийски орел 2015“, българско-американското учение Joint Training, съвместната подготовка „Тракийско лято 2014“, международното учение „Бриз – 2015“.
Необходимо е да отбележим и усилията на службата в обучението на противопожарните команди във формированията на БА. Вече проведохме няколко курса. Резултатите са изключително високи.

– Промените в международната среда за сигурност – кризата с бежанците, напрежението между Русия и Украйна, налагат ли нови подходи в работата на службата?
– Кризата с бежанците няма как да не влияе на ВС като цяло и в частност – на СВП. Както е известно, ние сме там, където са и войските.
Така че ако например Сухопътните войски участват с някаква подкрепа по границата, ние пък оказваме необходимата помощ по придвиждането на тези войскови сили и средства. Сигурен съм, че службата може да бъде още по-ефективна и по-полезна, но това ще може да стане само при определени законодателни промени. 
Развиваме и двустранното сътрудничество със сродни структури от Македония и Румъния. През февруари 2016 г. предстои да осигурим домакинството на военнополицейския панел на НАТО в София.  

– Какво е кадровото състояние на Военната полиция в момента?
– Можем да се похвалим с много голям интерес за постъпване на работа в нашата служба. И то – както от военнослужещи от БА, така и от цивилни лица. Публикуваме обяви за конкурси, но имаме и финансови ограничения, които не позволяват пълното ни окомплектоване.
В последно време, поради нарасналия брой задачи и учения, службата изпитва необходимост от увеличаване броя на военните полицаи, най вече за регионалните служби в Сливен, София и Варна. 
След промените в реда за пенсиониране се създаде известно напрежение сред военнослужещите. В резултат на това около 10 на сто от списъчния състав напуснаха редовете на службата през настоящата година. Обикновено освобождаването от военна службата при нас става по взаимно съгласие и при изпълнени условия по член 69 от КСО, тоест – когато е придобито правото на пенсия.

– В каква посока се извършва модернизацията на службата? 
– По програмата FMF получихме система за снемане, сравняване, установяване и архивиране на биометрични данни. Това е една много сериозна придобивка. Това е изключително мобилна, преносима техника, която позволява диагностика на пръстови отпечатъци, ДНК и ирисова диагностика. 
Обучихме военнополицейски екипи от няколко регионални служби – 10 човека. Те не само взеха необходимия сертификат, а имат и сертификат, че могат да обучават други хора. По този начин изпълнихме изискванията на една ЦС, която бяхме декларирали.
На второ място, в съответствие с приетата в края на 2014 г. „Визия 2025“ за развитие на службата, работим за изграждане на нови военнополицейски способности, като продължаваме процеса по придобиване на служебни кучета за откриване на взривни вещества. 
Придобихме оборудване за бързо установяване наличието на взривни вещества. През тази година защитихме и проект за повишаване мобилността, защитата от огневи средства и възможностите за наблюдение на СВП. Проектът ще се реализира чрез придобиване на нова бронирана високопроходима автомобилна техника с необходимото оборудване.

– Докъде стигна възстановяването на надписа, посветен на победата край Сливница през 1885 г., по който работиха служителите от Военна полиция?
– Той е готов. Вижда се отдалече. Отразява 130-годишнината от славните боеве при Сливница. 
Започнахме първи и сами. После в наша помощ се присъединиха община Сливница, ученици от града, завод „Огняново К“ АД – Сливница. Най-вече, разбира се, с дейното участие на служителите от ръководството и регионалната служба – София, към средата на октомври успяхме да завършим обновяването на надписа, с което аз лично се гордея.
Повече от 6-7 пъти се наложи да отиваме там, и то в доста голям състав. Останах много удовлетворен от желанието на подчинените ми да направим това нещо, от настроението, което се усещаше. 

– Как се развиват благотворителните инициативи, по които военните полицаи работят от години?
– Започнахме през 2011 г. с едно споразумение със Столичната община по проекта „На децата – с любов“. Винаги сме били съпричастни към съдбата на децата в неравностойно социално положение. 
През годините организирахме редица съвместни дейности, основно с дом „П. Р. Славейков“, сега – Център за временно настаняване на деца в неравностойно социално положение, и с децата от 176-о основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Негован. Стремим се при всяка възможност да извеждаме децата и да бъдем заедно на концерти, благотворителни изложби, празници.
През тази година разшихме нашето съдействие. През май службата бе част от инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018“ и Трета глобална седмица на ООН по пътна безопасност.
Съвместно с БЧК, Втора районна служба „ПБЗН“, Осмо РУ на МВР, спортен клуб „Божурище“ и фондация „Юник Партнърс“ организирахме спортен празник за децата от Центъра и 176-о ОУ, който се състоя в Националния учебен център на БЧК в с. Лозен. Лично за мен бе едно много приятно изживяване.
Използвам възможността да призова повече хора в България да се включват в такива инициативи, да имат смелост и да бъдат приемни родители на тези деца. България има нужда от тях. СВП ще продължи да прави всичко възможно да бъде от полза на децата.

– Какво пожелахте на личния състав за вчерашния празник на Военната полиция?
– Най-вече – здраве и късмет! Никога да не губят своите амбиция и хъс! Да продължават да развиват своите способности, а от там – и способностите на Служба „Военна полиция“.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top