Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Катедра готви лидери в сектора на сигурността

[post-views]

Katedra Nacionalna i regionalna sigurnostКатедрата „Национална и регионална сигурност“ и специалността  „Икономика на отбраната и сигурността“ е на четвърт век, но още от 1985 г. в тогавашния ВИИ „К.Маркс“ започва обучение на специалисти по военна икономика, изпратени от военноремонтните заводи в страната. За 3-4 г. се обучават такива „студенти“, някои от които и сега ръководят заводите на ТEРЕМ. След промените се създава катедра под името „Икономика на отбранителния комплекс“, която по-късно се преименува. И така – 25 г. се превръща в люпилня за кадрите не само на военнопромишления ни комплекс, а и на целия сектор на сигурността и отбраната. През това време много икономисти са влезли в управлението на ресурси в процеса на трансформация на отбраната, а значи – и в структурните звена на Министерството на отбраната. Направената промяна в отбраната, редуцирането, оптимизирането, регулирането на разходите в отбраната е плод на труда на тези специалисти, чиито усилия са въпреки намалените финанси да се съхранят отбранителните възможности на страната. 
Голяма част от преподавателите и ръководителите на звената в университетите в страната в областта на сигурността и отбраната са завършили тази катедра в УНСС. Катедрата е едно от най-иновативните и престижни в страната, които са знак за висок стандарт на обучението в сферата на сигурността и отбраната. Тя наистина е оригиналът на много създадени по-късно подобри катедри. Освен това, запазена марка, създател и на наука в сферата на сигурността, на научни изследвания и анализи, които не вървят след събитията, а постилат пътя на специалистите и нареждат пъзела в тази толкова динамична сфера. И които намират решения за важни за Българската армия проблеми.
Днес катедрата е форум за изследвания в ядрената сигурност и интелигентната отбрана, икономическите измерения на тероризма, трафика на хора, защитата на критичната инфраструктура. Един от създателите й, проф.Тилчо Иванов, я нарече интелектуална институция и своеобразен тинктанк. Днес катедрата определено създава лидери в сектора на сигурността.
В момента катедрата стартира международната магистърска програма по „Ядрена сигурност“.

Проф. Тилчо Иванов, преподавател-доайен в катедрата:Tilcho Ivanov

В началото на промяната лидерска роля в сектора за сигурност и отбрана имаше отбраната. И като брой на хора, и като бюджет, и като международна значимост, като интегриране в евроатлантическата система, което започна много преди формалното ни присъединяване към НАТО.
Днес по мащабите си отбраната е добре оразмерена, минимална и не създава сериозни бюджетни затруднения. Разбира се, има много какво още да се желае. Но факт е, че сега проблемите на сектора сигурност се прехвърлят върху МВР, върху полицията, върху съдебната система. Бих казал, че липсва обща концепция за реформа в сектора за сигурност и отбрана. И това, което беше постигнато, се случи в отбраната, но не беше веднага последвано от подобни процеси в другите клонове на сигурността. 
Законодателните стъпки закъсняха  с 25 г., законодателното устройство на специалните служби бяха горещ картоф за политиците. И сега берем плодовете на това закъснение. Всъщност този въпрос въпреки че е политически, изисква политически консенсус, единомислие за важността и значението на реформата в сектора за сигурност. Блокирането на промените ни доведоха до днешното състояние-затова са необходими и специалисти, които да направят икономическите промени, и мениджърските промени. 
Всъщност приетите четири законопроекта от НС в сферата на сигурността са само начални законови уредби. Но предстоят много неща и в съдържателен, и в процедурен план. 
В отбраната ключов въпрос е лимитирането на нормативно отделяне на разходите за модернизация и инвестиции и ребалансиране на бюджета. В момента в отбраната 80% отиват за заплащане на състава, а само 5% – за инвестиции и капиталови разходи. А трябва да се въведе проектно управление на тази иновационна част от бюджета за отбрана, необходимо е фиксиране върху резултата, за да се използват рационално средствата за отбрана. Сега 5-те процента в голяма част отиват за покриване на подписани вече договори. Много голямо изпитание ще бъде как да се премине от тези 5% към 10 % в близко бъдеще.

 

Д-р Добромир Тотев, постоянен секретар на МО:Dobromir Totev

Сътрудничеството ни с катедрата „Национална и регионална сигурност“ е отдавна, от години. Лично аз от 1995 г.започнах да работя с проф. Тилчо Иванов. Дълго сътрудничество имаме по обучението на кадри. Аз самият съм възпитаник на магистратура и по-късно – като докторант тук. Както в обучението на кадри, така и чисто професионално проф. Иванов няколко пъти е работил в министерството на различни длъжности, както и ръководителят на катедрата проф. Димитър Димитров. Основното ни сътрудничество е по системата за планиране, програмиране и бюджетиране на Българската армия – още от 1999 г. Имаме много съвместни публикации, много съвместни семинари и проекти.
Тази катедра има много кадри не само в МО, но и в БАН, в НБУ, като например бившите служебни министри господата Тагарев и Шаламанов. Имаме съвместни проекти, курсове. Проф.Иванов и проф. Димитров са от стожерите на това обучение. Пораснаха и младите кадри на катедрата, като например, началници на отдели в различни министерства, в структури в Брюксел.
В МО идваха на стаж студенти и докторанти и някои от тях бяха назначавани по-късно в структурите ни. И така по линията на стажовете, на съвместните обучения и конференции и семинари откриваме подходящи за министерството ни кадри. И така развиваме и попълваме банката с кадри на министерството.

Проф. Димитър Димитров, ръководител на катедрата:Dimitur Dimitrov

Нашата катедра е единствената  в страната по икономика на отбраната и сигурността. Макар в България да има над десетки университети, които предлагат програми, които звучат с близки заглавия. Още от 80-те години се създава научно-изследователска лаборатория за системни научни изследвания в сигурността и отбраната. Първата стъпка в създаването на катедрата ни днес е тази. Обектът ни днес е много динамичен. Практиката, реалността – Въоръжените сили, Българската армия, военноремонтните заводи и отбранителната ни промишленост, са основата на създаването на катедрата днес. Но от 130-хилядна армия днес тя е със 100 хиляди по-малка численост, предприятията на отбранителната промишленост бяха над сто. Тази промяна естествено се проектира и в учебните ни планове и съдържание. Но катедрата е родена и до днес свързана с отбранителната ни индустрия и управлението на ресурсите във ВС.
В това време България беше приета в НАТО и в ЕС,  силно се разви честната охранителна дейност. Това се отрази и на обучението. Появиха се нови глобализирани заплахи, които изискват и нови знания. Традиционното разбиране, че отбраната и сигурността са предимно публични стоки в голяма степен не е вече така. Частните армии и частната отбранителна дейност в света са доказателство за това. Т.е.обектът на знанието ни се променя, затова мислим и за работещите реално в информационната, в корпоративната сигурност, в държавната администрация и в частната охранителна дейност.
Сега ни предстои откриване на новата международна магистърска програма на английски език по ядрена сигурност, създадена с подкрепата на Международната агенция по атомна енергия. В нея участват няколко американски и европейски университета. Планираме създаването на Национален център за поддръжка и обучение по ядрена сигурност, пак с поддръжка на МААЕ. Създаваме асоциация на завършилите катедрата, за да си съдействаме и да поддържаме общ катедрен дух. Много бързото променящата се среда за сигурност са голямото ни предизвикателство.

Цвета Георгиева

Най-ново

Единична публикация

Избрани

15 юли 2024