Информационен център на Министерство на oтбраната

Тилът тръгва от комисия по продоволствието

TilТилът на Българската армия води началото си от създадената на 21 ноември 1885 г. със заповед (приказ) по военното ведомство „Централна комисия по продоволствието“. Това беше напомнено по време на честването на 130-годишнината от създаването на тиловите органи на войската.
„Централна комисия по продоволствието“ се ръководи от генералщабния капитан Георги Мечконев, каза председателят на клуб „Тил – ген. Герман Германов“ към Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва полковник от запаса Иван Йорданов. Той е бивш заместник-началник на Тила на БНА.
Без Тил не биха били възможни нито славните победи, нито съществуването на самата армия, заяви Йорданов. По време на войните Тилът успешно се справя с осигуряването на действащата армия с по 400 т продоволствие и 700 т фуражи ежедневно, с вещево имущество, горива, транспортно осигуряване и т. н.
През мирните години Тилът денонощно изпълнява задачите си по осигуряването на армията. В навечерието на промените от 1989 г. БА разполага с над 250 тилови съединения, части и учреждения за военно време, с повече от 75 000 души личен състав, колкото една полева армия. Тиловаците ежедневно приготвят по 200 т храна за войската, като използват продукцията на 340 собствени стопанства, поддържат 50 000 оборотни жилища за свръхсрочнослужещите, както и 5000 легла във военно-почивните домове. В Тила на БА служеха хора с висок морал, през чиито ръце са преминали огромни финансови и материални ресурси, но никой не си позволи да отклони стотинка или грам, за да се обогати, изтъкна Йорданов.
Binokli i nojoveТиловите органи имат дълголетна история, доказваща необходимостта от тяхното съществуване, заяви в словото си директорът на дирекция „Логистика“ бригаден генерал Валентин Кръстев. И днес с гордост можем да заявим, че експертите и специалистите по продоволствено, вещево осигуряване и осигуряване с ГСМ са гръбнакът на логистичната система на ВС, заяви той. „Настоящата година беше трудна, но и ползотворна за логистиците от различните нива. Няма провалена мисия или неизпълнена задача поради липсата на логистично осигуряване“, посочи бригаден генерал Кръстев. Той връчи отличия на ветерани, които бяха наградени със заповеди на министъра на отбраната и началника на отбраната.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top