Информационен център на Министерство на oтбраната

Оформяме новия гражданин на обединена Европа

general-major TODOR DOCHEVВъв ВА работят 170 висококвалифицирани преподаватели и изследователи, 70 от които са хабилитирани. Те предават своите знания на над 850 слушатели и студенти в 10 магистърски специалности и 74 докторанти. За учебната 2014-2015 г. в 100 курса за следдипломна квалификация са обучени 989 специализанти, а през настоящата година в 72 курса – 740 специализанти. Така общият брой на обучаваните във ВА е над 1600 – слушатели, студенти, специализанти и докторанти. В момента военнослужещи от Китай се обучават като слушател и специализант във факултет „Командно-щабен“. Искаме да развием мисленето и аналитичните способности на студентите и слушателите, казва началникът на ВА „Г. Ст. Раковски”
 

– Г-н, генерал-майор, с кои свои достойнства ВА „Г. Ст. Раковски“ продължава да бъде жизнена, ефективна и модерна, след като навърши 104 години преди ден?


– Съвременна организационна култура, професионална компетентност, непрекъснато търсене и интерпретиране на новото, постоянен стремеж за обновяване и обогатяване на учебното съдържание и интригуващото му поднасяне са качествата, които академията винаги се е стремяла да развива в научно-преподавателския състав в отговор на високите очаквания на обучаваните. Стремежът ни е ВА да стане водеща институция в областта на сигурността. Става дума за всички аспекти на сигурността – енергийната сигурност, екологичната сигурност, киберсигурността, индустриалната сигурност, управлението при кризи, бедствия, аварии и катастрофи. Всичко това е свързано с третата мисия на БА. Досега през годините сме се специализирали в областта на отбраната и строителството на Въоръжените сили. През последните години се стремим да обхванем всички аспекти на сигурността, включително антитероризъм, дерадикализация, новите предизвикателства в Европа, ангажиментите ни към НАТО и Европейския съюз. При това започваме да преподаваме на английски език, но се насочваме и към втори език – френски. Наскоро две нови лекционни зали в академията бяха открити от заместник-министъра на отбраната доцент д-р Орхан Исмаилов. Имаме и два кабинета за чуждоезиково обучение. Нашата зала, която е наименована на майор Симеон Петров, е по същество връзката между минало, настояще и бъдеще. Той е бил първият началник на военновъздушното училище в Божурище. Невероятен пилот и конструктор, с 12 бойни полета през Балканската война, колос във ВВС. И офицерът, който идва да се обучава в тази зала, вижда, че няма малки и големи, не правим зали само за висши военачалници. Оценяваме какъв е неговият принос за България.


– По кои основни направления работи академията в момента?


– Продължаваме да разширяваме обучението, като разкриваме нови специалности по професионалното направление „Национална сигурност“ и в двата факултета на академията. Нова страница в богатата история на ВА е пилотният Стратегически курс с преподаване изцяло на английски език, открит през март тази година. Съвместно с Русенския университет „Ангел Кънчев“ от началото на 2015 г. започна изнесено обучение по магистърската специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура“, а от началото на 2016-а – изнесено обучение и по специализацията „Екологична сигурност“.


Преди дни във факултет „Командно-щабен“ завърши пилотният курс на английски език „Защита на населението и инфраструктурата при извънредни ситуации“, в който се обучаваха 20 военнослужещи от Виетнам. Факултетът има разработена и акредитирана магистърска специалност „Сигурност във въздухоплаването“ с лекционен фонд изцяло на английски език. За първи път всички новоприети слушатели са с покрито изискване за владеене на английски език на ниво 2 по международния стандарт СТАНАГ 6001. От март 2017 г. е планирано обучение по магистърската специалност „Международна логистика и транспорт“ изцяло на френски език.


ВА реализира и широк спектър от научни изследвания, като работи по редица проекти в международен план, на национално и вътрешноакадемично равнище. Академията е основна движеща сила при организирането и провеждането на конференции и събития с ярко изразен историко-патриотичен характер. Участваме и в национални и международни форуми. Поддържаме контакти с над 20 сродни академии и колежи. ВА е активен член на Консорциума на военните академии и институтите в областта на отбраната и сигурността, като в началото на март домакинствахме годишното заседание на висшите ръководни органи на консорциума.


Сключен беше меморандум за разбирателство между академията и Института за световна политика във Вашингтон. Предстои сключване на меморандум за разбирателство със Сорбоната в Париж чрез Френския институт за мениджмънт и управление в България за провеждането на съвместна магистърска програма „Международни превози“ на френски език. С влизането си в Университетската агенция по франкофонията през декември 2015 г. ВА стана първото висше военно училище в тази организация, в която членуват 850 висши училища в целия свят. В контакти сме с египетската академия „Насър“, също за съвместна дейност, както и с много други образователни институции в света.


– Какви специалисти и експерти искате да изградите чрез тази национална и международна образователна дейност?


– Стремим се да изграждаме новия гражданин на обединена Европа, лидера, специалиста по сигурност и отбрана в европейското семейство. Ще реализираме това чрез консорциуми на висши училища, като ще си разпределим учебното време. Така завършилият магистърска специалност ще стане носител на образователните традиции и върховото знание на отделните държави. Ще формира манталитет, който вече не може да се каже, че е рожба на италианската школа, на германската школа, на френската школа. А ще бъде човек, в който е събрано усещането за Европа, за това голямо семейство от 28 държави. Искаме да използваме и географското положение на България, за да се развива академията и като регионален център.


Съществено е, че започваме да готвим академичния състав– преподаватели и изследователи, с една идея напред. Обръщаме особено внимание на компетентността на нашия академичен състав с подготовка в чужбина, съпровождане на аналогични магистърски специалности и програми по тяхната дисциплина, с помощта на нашите партньори в НАТО и ЕС. Това ще ни даде възможност да реализираме мултиплициращ ефект. Така преподавателят става носител на едно авангардно ново знание на световно ниво и това знание чрез него се дава на широката аудитория, която има ВА. Академията ще продължи и своята историческа мисия да бъде домакин на най-важните събития от историческия календар на страната.


– Какви са посоките на развитие на академията в близко бъдеще?


– През годините са отлагани капиталовите ремонти. Това в момента ме притеснява. Но сме взели всички мерки тази година да започнем цялостен капиталов ремонт на учебния корпус. Втората много съществена цел е да постигнем в обществото усещането, че академията е не само на хората, които работят в нея, не само на община София, на МО, а е ценност – вековна, съвременна, на България и целия български народ. Много съществен е и стремежът на академичния състав и ръководството на академията да бъдем все по-високо в рейтинговата система. Перспективата е да ползваме възможностите, които ни се предоставят от европейските структурни фондове и проектите на НАТО.


– Какви най-важни качества се стремите да изградите у хората, които се обучават във ВА?


– Искаме най-вече да развием мисленето на обучаваните, светоусещането им и най-вече способността за аналитична оценка на събития, факти и перспективи. На второ място – да формираме на следващото ниво на подготовка, след Националния военен университет, моралния облик на българския офицер, а именно – честта и достойнството. Традициите да бъдат съхранени, да се познава славната военна история на България, която е на почит и уважение в много други страни. На трето място – обучаваните при нас цивилни и военни да се гордеят, че са завършили във ВА. Да не пропускат нито един повод да кажат, че тук са получили базовата основа на компетентността си, която по-нататък са развили.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top