Информационен център на Министерство на oтбраната

Министърът ще ръководи логистичната политика

nenchev-2С проектозакона се възлагат допълнителни правомощия на министъра на отбраната, едно от които е ръководството на политиката по логистичното осигуряване на ВС. Целта е да се постигне ефективност чрез балансирано използване на военни и граждански материални ресурси. Министърът на отбраната ще координира и осигуряването на поддръжката от Република България като страна домакин с компетентните органи на страната и чуждите или съюзническите ВС при преминаването или пребиваването им на територията на страната.

Началникът на отбраната пък ще отговаря за подготовката на заповеди на министъра на отбраната за използване на формирования не само от Българската армия, но и от всички формирования от ВС. По този начин се разширяват правомощията на военен номер 1, с цел преодоляване на законовата празнота в регламентацията, без да се изземват правомощия на министъра. 

Проектът предвижда на пряко подчинение на началника на отбраната да се даде бригаде „Специални сили“, която в момента е военно формирование, пряко подчинено на командира на Сухопътни войски. Промяната в статута на посоченото военно формирование се изразява в извеждането му като отделна структура от Българската армия със статут на самостоятелно юридическо лице. Преподчиняването цели създаване на  възможност за оптимизиране на командната верига и по-бързо изпълнение на внезапно възникнали задачи от бригада „Специални сили“.
 

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top