Информационен център на Министерство на oтбраната

Приемаме двойно повече курсанти

brigaden general Plamen Bogdanov
Бригаден генерал Пламен Богданов
Бригаден генерал Пламен Богданов е роден на 24 май 1962 г. в с. Телиш, обл. Плевен. Завършва спортно училище „Г. Бенковски” в Плевен, а през 1985 г. – ВНВВУ „Г. Бенковски”, военна специалност „Щабни ВВС”. Във ВА „Г. Ст. Раковски” завършва през 1995 г. факултет „Командно-щабен”, а през 2009 г. – факултет „Национална сигурност и отбрана”, специалност „Стратегическо ръководство на отбраната  и въоръжените сили”. Обучавал се е на курсове във ВА, а също в Турция и Франция. 

Офицерската си кариера започва през 1985 г. като помощник-началник щаб по разузнавателните въпроси в 15-и изтребителен авиационен полк. Бил е началник щаб на полк, на авиобаза, на Командване на ПВО, началник на оперативен отдел в Щаба на ВВС, както и заместник-началник на щаба на ВВС. През 2012-2015 г. е командир на База за командване, управление и наблюдение, а от 30 юни 2015 г. е началник на НВУ „В. Левски”.

През 2003-2004 г. работи активно по подготовката за членство на България в НАТО и за включването на националната система за ПВО в Интегрираната система за ПВО на Алианса. През 2009-2015 г. ръководи дейността в МО по сключването на споразумения за Air Policing със съседните страни-членки на НАТО. От 2010 до 2015 г. е национален представител в Комитета на НАТО по противовъздушна и противоракетна отбрана.


– Г-н бригаден генерал, какви бяха основните предизвикателства пред НВУ през изминалата почти година, откакто сте началник на военния университет?

– Тази година беше наситена с много събития. На всички е ясно, че учебният процес е наша основна функция. Натам са насочени усилията на целия преподавателски и команден състав. Наред с това възпитанието е не по-малко важна наша задача, дори е функция, наравно с образованието. В тази връзка участваме в много събития, като например по отбелязването на 140-годишнината на Априлското въстание. Само в началото на май проведохме три зари. Преди това – още една, с участието на голяма част от курсантите. Това съдейства изключително много за патриотичното им възпитание.

Сериозно предизвикателство пред нас е това, че държавата, Министерството на отбраната, ни възложиха задачата да приемем голям брой курсанти. На практика – двойно увеличен е приемът спрямо миналата година. А това е годината, в която демографският срив се усеща най-много, тъй като сега завършват средно образование родените през 1997 г. (тогава раждаемостта е най-ниска от Освобождението насам – б. р.). Това прави предизвикателството двойно за нас. Затова сме организирали още от февруари широка информационна кампания. Посещаваме над 300 училища в около 100 населени места. Искаме да стигнем до младите хора. Да им обясним какви задачи изпълняваме и какви са възможностите, които предоставя военната професия.

– Как реагират младите хора?

– Реагират с интерес. Важното е да стигнем до тях там, в средните училища. Правим всичко възможно тази наша инициатива да има успех. За първи път се прави толкова мащабна кампания с изнесени предварителни изпити, не само по трите факултета – във Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия, а и в много други градове. Повече от 6 са изнесените изпити и още 6 изпита по факултетите.
Отиваме в градове като Кюстендил, Монтана, Добрич, Бургас, Пловдив, Хасково, Ямбол, Сливен, къде ли не! Разчитаме на този подход и се надявам да убедим младите хора, че при нас е правилното място. Напомняме им, че в НВУ ще учат безплатно. Държавата осигурява издръжката им по време на обучението. Даваме всички стипендии, които се полагат на студентите, плюс допълнителни на всички обучавани, без значение от успеха.
paradna
– Има ли в НВУ необходимите условия за качественото обучение на младите хора? 

– Осигурили сме условия за първоначалното настаняване и обучение. Имаме намерение да възстановим още сгради и да направим условията нормални за 21 век. Това е другото предизвикателство пред нас. То е свързано с ресурси. Затова ще се действа поетапно. Освен това нова задача, която ни възложи МО е да обучаваме студенти, които учат при нас и имат желание да преминат курс за офицери от резерва. Остава министерството да ни даде рамката, тъй като студентите, които се съгласят на това обучение, би трябвало да имат по-облекчени условия, примерно – намалени такси.

– От кога може да стартира този тип обучение?

– Още от началото на новата учебна година – 2016-2017 г.

– Разработени ли са учебните планове и програми?

– Работим едновременно и по този въпрос. Разбираме необходимостта на БА, на ВС като цяло от офицери. Проведохме кръгла маса в университета с участието на министъра на отбраната, на началника на отбраната, за това как да намерим начин в един по-ускорен порядък да подготвим офицери за армията. Засега намерихме решението. Така че най-вероятно ще се заложи на сержанти, войници, които имат висше образование в съответните направления, съответно да бъдат дообучени като военнослужещи, за да заемат длъжности за офицери. Този процес е свързан с разработване на нови учебни планове за всички военни специализации, а те в университета са 22. Провеждаме и курсове по начална военна подготовка за студенти от всички видове учебни заведения в България.

– Това не налага ли увеличение на преподавателския състав?

– Да, предложихме подобно увеличение. Има разбиране в МО. Щатът ни ще бъде увеличен с известно малко колчество длъжности за преподаватели. Надяваме се това да стане до лятото. Тези нови курсове и обучения продължават, при това – през не най-натоварените за обучаваните учебни периоди. Като краен резултат нашите преподаватели са натоварени и по време на ваканцията. 

Тези обучения са необходими на армията, това е ясно. Вярно е, че натоварването на хората е на трета и по-висока степен. Но затова сме ние, за да обучаваме.

– В обучението на курсантите актуализирате ли учебните програми?

– Разбира се. Това е основна задача. Мога да кажа, че новите учебни планове от тази година са изготвени в резултат на много тясна работа и координация с видовете ВС. При нас това са основно Сухопътните войски и Военновъздушните сили, с които имаме събирания, обсъждания, съвещания. И квалификационните характеристики, определящи изискванията, на които трябва да отговаря българския офицер, и учебните планове, които да постигнат тези изисквания, са правени в много тесен синхрон с тях. Това е постоянен процес.

– Как се развива научната дейност в университета?

– Стремим се научната дейност да не изостава от останалата. Може да се каже, че е много интензивен процесът на защити при нас. От началото на годината се състоя успешно жури за нов професор. През следващия месец предстоят още две процедури за професорски длъжности. Този процес върви. Надявам се да отговорим на новите изисквания на Закона за висшето образование, а също и на промените в Закона за развитие на академичия състав, който очакваме да бъде приет на второ четене скоро.

– Какъв искате да бъде НВУ в близките година-две?

– Иска ми се, на първо място, да се окомплектоваме с личен състав, което е много важно. На следващо място – да отговорим на всички нови високи изисквания, които поставят законите. Това се отнася и до учебния процес, до образованието и до научната част. На следващо място – да подготвяме кадри, които са, първо – достойни граждани, второ – достойни офицери и професионалисти. Те да намерят правилната, добрата си реализация във ВС. Да имаме и ресурсите, за да постигнем всичко това. Наясно сме, че всичко това зависи от нас и няма да е лесно.
 

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top