Информационен център на Министерство на oтбраната

18 години – 2-ра Тунджанска механизирана бригада

ИСТОРИЯТА

DSC02031На 1 септември 2-ра Тунджанска механизирана бригада стана на 18 години. Тя е формирана с министерска заповед ОХ № 00515 от 7 юли 1998 г. на основата на редукцията на частите на бившата 2-ра мотострелкова дивизия. Но нейни предшественици са 8-а пехотна Тунджанска дивизия, 2-ра стрелкова дивизия  и 2-ра мотострелкова дивизия.
* С указ № 83 от 30 декември 1903 г. е създадено управлението на 8-а пехотна Тунджанска дивизия, а с указ № 88 от същата дата е одобрена организацията й:
•щаб в Стара Загора
•1-ва пехотна бригада с щаб в Хасково
•10-и пехотен Родопски полк в Хасково
•30-и пехотен Шейновски полк в Търново Сеймен (сега Симеоновград)
•2-ра пехотна бригада с щаб в Стара Загора
•2-и Балкански полк в Стара Загора
•23-и Шипченски полк в Казанлък
•8-ми артилерийски полк в Стара Загора
* Участие в Балканската война – 1912-1913 г:
•на 5 октомври 1912 г. овладяване на вис. Курт-Кале (връх Шейновец)
•заемане Южния сектор при обсадата на Одрин
•роти от 10-и Родопски и 23-и Шипченски полк участват в разгромяването и пленяването на корпуса на Янвер паша
•на 21 и 22 октомври 1912 г. 2-ра пехотна бригада в състав 10-и Родопски и 23-и Шипченски полк е изпратена на Източния сектор, където участва в щурма и пробива на 11-13 март 1913 г. на Одринската крепост
* Участие в Междусъюзническата война – 1913 г:
•води боеве за вр. Китка, вр. Русовити камък и вр. Повиен   
•участва в боевете при Кочани – Щип
* Участие в Първата световна война – 1915-1918 г:
•участва в Моравската операция
•участва в Косовската операция по преследване на сръбските войски до гр. Елбасан (Албания) през ноември 1915 г.
•води кръвопролитни боеве със Съглашенските войски на Битолския фронт Кенали – завоя на р. Черна
•1-ва пех. бр. (10-и Родопски и 30-и Шейновски полк), придадени на 2-ра Тракийска дивизия, водят епични боеве при Добро поле на 14 и 15 септември 1918 г.
* Дивизията в ограниченията на Ньойския мирен договор – 17 ноември 1919 г:
•8-ми Тунджански полк – 1921 г., се дислоцира в Хасково
•предислокация в Стара Загора – 1926 г.
•напълно възстановяване на дивизията – 1937 г.
* Участие във Втората световна война – 1944-45 г:
•участие в Сремската операция – 19-24 декември 1944 г.
•участие в Дравската отбранителна операция – 6 януари – 24 март 1945 г.
•участие в Мурската настъпателна операция – април 1945 г.
•демобилизация на дивизията – юни 1945 г.
* Реорганизации
•преименуване на дивизията от 8-а на 2-ра стрелкова дивизия през 1950 г.
•размяна на бойните знамена и наименованията между 2-ра и 17-а стрелкова дивизия през 1958 г. и установяването на щаба на 2-ра стрелкова дивизия в Стара Загора.
•през 1962 г. дивизията е преименувана на 2-ра мотострелкова дивизия.
•през 1998 година е създадена 2-ра лека пехотна бригада  
•от 1 юли 2012 г. формированието става механизирано  и се нарича 2-ра Тунджанска механизирана бригада

DSC01935Нашата бригада е достоен наследник и продължител на бойната слава и традиции на Осма пехотна Тунджанска дивизия, създадена с указ на княз Фердинанд от 30 декември 1903 г. Тя е участвала в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световна война, и е дала свидни жертви в героичните боеве за национален суверенитет и независимост на България. Ние военнослужещите от бригадата помним тези герои и събития, гордеем се с тях и следваме техните стъпки в днешно време. Като техни наследници твърдо продължаваме дейността си в областта на националната сигурност и отбрана на страната. Така започна словото си командирът на 2-ра Тунджанска механизирана бригада бригаден генерал Костадин Кузмов на тържеството в Стара Загора по повод на 18-годишнината на формированието.

Той заяви, че личният състав от бригадата денонощно и неуморно изпълнява отговорните задачи по трите мисии на Българската армия, определени в националната отбранителна стратегия на Република България. И се спря накратко на всяка от тях. За изпълнение на мисията 

  „Отбрана“  

военнослужещи от бригадата непрекъснато изпълняват задачите, които са свързани с националния суверенитет, независимост и защитата на териториалната цялост на страната. Военните формирования поддържат постоянна готовност за реагиране в случай на заплаха за националната сигурност. Тази готовност е постигната с обучението на личния състав при провеждането на десетки тренировки с щабовете и стотиците занятия, учения с бойни стрелби с всички механизирани формирования и формирования от родовете и специални войски. Някои от тях се извършват съвместно с военни формирования от армии на други държави членки на НАТО. По мисия 


„Подкрепа на международния мир и сигурност“

2-ра бригада е подготвяла и продължава да подготвя  военни контингенти, които заминават на мисии в горещи точки на света под егидата на НАТО. Всички контингенти са изпълнявали достойно, по български, своите задачи в райони като Косово, Босна и Херцеговина, Ирак и Афганистан. С гордост бригаден генерал Кузмов отбеляза, че около 60 процента от личния състав е участвал в мисии зад граница, като е натрупал ценен опит, който се прилага при обучението на военнослужещите  от бригадата. В допълнение тя подготвя и поддържа бойно дежурство с декларирани формирования, които са в готовност да действат съвместно в състава на Европейските сили за сигурност и многонационалната бригада „Югоизточна Европа“.В мисията 

„Принос към националната сигурност в мирно време“ 

2-ра бригада фокусира дейността си върху подготовката и действията на формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия. В петте гарнизона бригадата разполага с 21 формирования за оказване на помощ на населението при бедствия като пожари, наводнения, тежки зимни условия и унищожаване на невзривени боеприпаси. Районите за действие на тези формирования покриват половината от територията на страната. Освен това личният състав на бригадата изпълнява важни задачи, съвместно с органите на МВР, по 

охрана на българско-турската граница

за противодействие на миграционния натиск, предизвикан в резултат на конфликтите в Близкия изток.

DSC01952Бригаден генерал Костадин Кузмов благодари на всички офицери, сержанти, войници и цивилни служители от бригадата, които достойно изпълняват своя дълг на военнослужещи от Българската армия. Те полагат неуморния си труд на учебните полета и полигони. А далеч от родния дом, в различните краища на света са и участници в мисии зад граница.

От свое име и от името на целия личен състав командирът на бригадата изказа благодарност към ръководствата на Министерството на отбраната, Щаба на отбраната и Командването на Сухопътните войски за подкрепата и помощта, която оказват за посрещането на предизвикателствата и трудностите, при тази непредвидима и бързо изменяща се обстановка, във време на недостиг на финансови ресурси.

Благодаря на служителите от структурите на местната власт в лицето на областния управител на област Стара Загора господин Георги Ранов и кмета на община Стара Загора господин Живко Тодоров, както и на всички тук присъстващи представители на местни ведомства и дружества за тяхната подкрепа в съвместната ни дейност в интерес на българските граждани, продължи бригаден генерал Кузмов. Накрая той пожела на всички, които са уважили празника на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, крепко здраве, щастие, лични и професионални успехи. А на военнослужещите и цивилните служители от бригадата пожела сила и воля, за да продължат да изпълняват по  достоен начин воинския си дълг към народ и родина!

 

КОМАНДИРИТЕ 
на 8-а пехотна Тунджанска дивизия, 2-ра стрелкова дивизия и 2-ра мотострелкова дивизия

Генерал-майор Иван Сарафов                     1903-1908
Генерал-майор Вълко Велчев                      1908-1911
Генерал-майор Димитър Кирков               1911-1915
Генерал-лейтенант Никола Жеков                     1915
Генерал-майор Тодор Митов                       1915-1916
Генерал-майор Георги Бошнаков                 1916-1917
Генерал-майор Стефан Богданов                1917-1919
Подполковник Козаров                                  1919-1920
Подполковник Коларов                                           1920
Полковник Владимир Стоянов                      1920-1921
Полковник Минчо Бановски                          1921-1922
Полковник Тинко Витанов                             1922-1923
Полковник Стоян Гашаров                            1923-1925
Полковник Георги Спасов                              1925-1926
Генерал-майор Атанас Ватев                        1926-1932
Генерал-майор Никола Стойчев                    1932-1934
Полковник Никола Недев                               1934-1935
Полковник Георги Томовски                           1935-1936
Полковник Христо Петков                                       1936
Генерал-майор Асен Даскалов                      1936-1941
Генерал-майор Асен Сираков                       1941-1944
Генерал-майор Никола Грозданов                        1944
Генерал-майор Борис Харизанов                 1944-1946
Генерал-майор Стефан Таралежков            1946-1947
Генерал-майор Щерю Атанасов                   1947-1950
Генерал-майор Величко Георгиев                1950-1951
Полковник Андон Шопов                               1951-1952
Полковник Крум Радонов                              1952-1953
Генерал-лейтенант Динчо Велев                 1953-1957
Полковник Иван Димитров                          1957-1958
Генерал-лейтенант Ангел Пенков               1958-1959
Генерал-лейтенант Динчо Велев                1959-1960
Генерал-лейтенант Димитър Попов            1960-1962
Генерал-лейтенант Александър Митев       1962-1963
Генерал-майор Кунчо Патев                        1963-1969
Генерал-майор Велю Врачев                       1969-1974
Генерал-майор Делчо Делчев                      1974-1977
Генерал-лейтенант Любчо Тошков              1977-1979
Генерал-майор Киро Тотев                          1979-1983
Генерал-лейтенант Михаил Йовчев            1983-1988
Генерал-майор Димитър Кръстев                1988-1990
Генерал-лейтенант Гиньо Тонев                 1990-1992
Бригаден генерал Тодор Георгиев              1992-1997
Генерал-майор Димитър Димитров             1997-1998 
            на 2-ра Тунджанска бригада
Генерал-майор Димитър Димитров            1998-2000 
Полковник Мирослав Маринов                    2000-2003
Бригаден генерал Янко Янев                       2003-2004
Бригаден генерал Нейко Ненов                   2004-2005
Бригаден генерал Цветан Харизанов         2005-2008
Бригаден генерал Ангел Главев                  2008-2010
Бригаден генерал Петър Петров                 2010-2012
Бригаден генерал Любчо Тодоров               2012-2014
Бригаден генерал Димитър Илиев              2014-2016
Бригаден генерал Костадин Кузмов       от 1.04.2016

 

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top