Информационен център на Министерство на oтбраната

70-godini-formirovanieНа 1 септември Първа база за съхранение на тилови имущества и контрол на храни, съоръжения и съдове с повишена опасност чества своята 70-годишнина. Гости на тържеството в Пловдив бяха комадор Димитър Йорданов – началник-щаб на Съвместното командване на силите (СКС), началникът на кабинета на командващия на СКС полковник Ганчо Ганчев, командирът на бригада „Логистика” полковник Иван Сотиров, заместник-кметът по обществения ред и сигурност на община Пловдив Георги Маринов, офицери от СКС и военни формирования, бивши началници на базата. Със заповеди на командващия на СКС, командира на бригада „Логистика” и командира на Първа база бяха наградени военнослужещи и цивилни служители от базата.

Майор Ангел Петров е роден през 1974 г. Завършил е Военното училище във Велико Търново през 1998 г. –  профил „Продоволствено и вещево осигуряване“. Оттогава до 2011 г. е служил в Карлово в 61-ва Стрямска механизирана бригада. Бил е началник на продоволствена служба на механизиран батальон, командир на продоволствена рота, командир на домакинска рота и помощник-началник в отделение „Логистика“ на бригадата. През 2013 г. е завършил Военна академия „Георги Ст. Раковски“ – специалност „Организация и управление на логистичното осигуряване“, и е назначен за заместник-началник на Първа база за съхранение на тилови имущества и контрол на храни, съоръжения и съдове с повишена опасност. А от 2014 г. е началник на таза база. Женен е и има три деца – две момичета и едно момче.
 

– Господин майор, бихте ли обобщили накратко какви са отговорностите на подчиненото Ви формирование?

– Нашата зона за отговорност включва по-голяма част от Южна България до Черно море. Базата осигурява военните формирования с материални ресурси, извършва контрол по състоянието на храните, съоръженията и съдовете с повишена опасност, мълниезащитата и пожарната безопасност. Имаме изградена система от военни магазини и осигуряваме с имущества по-голямата част от военнослужещите от Българската армия. Съхраняваме и централни складове за бригада „Логистика“ за формированията в зоната за отговорност. 

– Достатъчен ли е съставът ви за тези задачи и имате ли подготвени хора за тяхното изпълнение?

– Съставът е достатъчен. Заместник ми е майор Петър Пашов. Той е и началник на сектор „Контролни дейности“.  Капитан Георги Георгиев е началник  на „Вещево осигуряване на военнослужещите“ – това са военните магазини и складовете към тях. Имаме сержантски състав и цивилни служители. При нас не служат войници. Секторът по контролна дейност е със специалисти по всички направления. Те ходят в командировки по военните формирования от зоната за отговорност, като проверяват съоръженията и съдовете с повишена опасност, заземителните инсталации и противопожарната защита, извършват ветеринарен и санитарен контрол. Постоянна е работата и на военните магазини – три са в Пловдив и по един в Карлово, Казанлък, Стара Загора, Хасково, Сливен и Ямбол. Много хора си мислят, че във военния магазин трябва да има всичко и виновни за това са магазинерките. А ние сме последната инстанция. Каквото ни доставят, каквото ни пуснат по нареждане, това осигуряваме. Мога да обобщя, че офицерите, сержантите и цивилните служители със своя труд и професионализъм успяват качествено и в срок да изпълняват своите служебни задължения и поставените задачи от командира на бригада „Логистика“.

– Как поддържате този красив район?

– През годините районът бе облагороден – засадени бяха много плодни дръвчета, а старите се поддържат. Изготвили сме схема за почистване и поддържане на района. В резултат на тези грижи той е превърнат в един красив парк. Рядко има такъв красив войскови район в системата на Българската армия. Със собствени сили успяваме да поддържаме и сградния фонд на формированието. Изработили сме също множество нови стелажи за съхранение на имуществата в складовете и военните магазини. 

– Има ли хора, които масово да напускат базата?

– При нас няма военнослужещи и цивилни служители, които желаят да се разделят с базата. За личния състав сме създали много добри условия за работа. Хората се хранят в стола на формированието с питателна и разнообразна храна. Създали сме един много добър колектив, който изпълнява с чест всички поставени задачи. Доверието, уважението и разбирателството са в основата на успехите ни. 

– Досега чествали ли сте годишнини от създаването на базата?70-godini-formirovanie3

– За първи път в историята на формированието честваме подобен празник. На 1 септември се навършиха 70 години от основаването на базата. Благодарение на опита и приемствеността през всичките тези години личният състав изпълнява задачите си със самочувствието на хора, които се гордеят със своята история. При подготовката за празника в управлението на формированието бяха поставени портрети на всички началници – от основаването до момента. Изготвено бе табло за живота на базата през тези години. Бяха издирени и поканени ветерани. За всички присъстващи имаше по един скромен подарък. Така и действащи, и ветерани заедно изживяха този хубав ден. Поздравявам за празника всички, които сега служат и които са служили в нашето формирование.

Из поздравителния адрес на командващия на СКС генерал-лейтенант Любчо Тодоров:

„…Натрупали значителен опит, вие се утвърдихте като формирование, способно да изпълнява всички дейности по получаване, съхранение и разпределение на материални ресурси за нуждите на военните формирования. Вашата дейност е много специфична, отговорна и широкоспектърна…Поздравявайки ви с празника, желая на всички вас здраве и късмет, упоритост и воля за постигане на нови житейски и професионални успехи…“

Комадор Димитър Йорданов – началник-щаб на СКС:

„…Тази 70-годишна история на формированието показва, че вие сте наистина важни за Българската армия и това намира изражение в отличните оценки през последните години, които се дават за вас…Дейността ви изисква всекидневно равномерно напрежение, никакво отпускане в никакви моменти…“

Полковник Иван Сотиров – командир на бригада „Логистика“:

„…Вие сте много важна част от състава на бригада „Логистика“. Зоната за отговорност, в която вие работите, е наистина огромна и е с най-много личен състав и обекти. Искам да благодаря на целия личен състав за участието по предислоцирането на материалните средства при закриването на район „Бутово“. С особено задоволство искам да изразя своята удовлетвореност от служителите от военните магазини. За година, година и половина, вие направихте чудеса…“

Георги Маринов – заместник-кмет на община Пловдив, полковник от запаса:

„… Особено развълнуван се чувствам, когато се намирам сред приятели и колеги, с някои от които даже сме служили заедно. Да просъществувате 70 години в тази сложна обстановка, не е никак малко. Това доказва вашето значение и е една оценка за дейността ви. От името на кмета на община Пловдив и лично от свое име поднасям плакета на община Пловдив. Нека той да бъде гаранция, че в трудните моменти общината е винаги зад вас…“ 70-godini-formirovanie4

 


Базата е създадена на 1 септември 1946 г. Първоначално като склад е била фабрика за комбинирани фуражи към Захарни заводи в Горна Оряховица. Преместена е в Пловдив, в района, в който се намира и сега, подчинена на Главно интендантство към Българската армия и продължава да е фабрика за комбиниран фураж.
През 1950 г. складът е в подчинение на Главно интендантство „Тил“ на Министерството на отбраната. Преименуван е в 164-и продоволствен склад, като запазва местоположението си. На 1 септември 1973 г. формированието минава в подчинение на „Тил“ към Командването на Сухопътните войски. На 1 октомври 1982 г. складът се преименува в складови район на 36-а фронтова бригада за материално осигуряване. 
От 1 септември  1999 г. влиза в сила нов щат, но наименованието остава същото. Складът пряко се подчинява на ГлЩ на Сухопътните войски. През следващата година, отново на 1 септември, щатът е променен, а наименованието става – Продоволствен склад към 110-а бригада за МТО. 
От 1 юли 2001 г., отново в нов щат, складът се преименува във „Втори териториален снабдителен център“, подчинен на Командване МТО. От 1 ноември 2004 г. наименованието е „Втора регионална снабдителна база“, подчинена на бригада „Логистика“. 
От 1 юни  2008 г. формированието е със сегашното си име – „Първа база за съхранение на тилови имущества и контрол на храни, съоръжения и съдове с повишена опасност“. Подчинено е на бригада „Логистика“ от състава на Съвместното командване на силите.


 Началниците

Капитан Стоян Думанов                 1946-1950 г.
Подполковник Иван Чонков           1950-1961 г.
Полковник Лука Дечев                   1961-1068 г.
Полковник Александър Згуров      1968-1972 г.
Подполковник Христо Лазаров     1972-1979 г.
Подполковник Иван Кръстев         1979-1982 г.
Полковник Кирил Ортомаров         1982-1989 г.
Майор Иван Киримов                     1989-1989 г.
Майор Георги Георгиев                  1989-1996 г.
Подполковник Васил Костадинов  1996-2007 г.
Майор Борис Синеклиев                 2007-2007 г.
Подполковник Николай Ангелов     2007-2014 г.

Близо 40 години в базата70-godini-formirovanie2

Васил Сотиров е постъпил във формированието през далечната 1977 г. и  продължава да работи в него и досега. След като се е уволнил от наборната си войнишка служба, е приет в базата като цивилен шофьор. И след известно време става военнослужещ със звание „сержант“. Преминал е на различни длъжности в работилници, отговарял е за ГСМ и склад за бронетанково имущество, Накрая на военната си служба е бил командир на транспортен взвод.

Пенсионирал се е през 2002 г. Трудно му е било да се раздели с хората от формированието. Но на тържеството при изпращането му тогавашният началник на базата подполковник Васил Костадинов неочаквано съобщава, че назначава Васил Сотиров за цивилен служител. 

Шофьор съм, мога да управлявам всички марки автомобили, които са във формированието, и службата ми е ясна. Дойдох тук на 21 години, сега съм на 60. Другаде не съм работил. Така накратко се представя Васил Сотиров.

Много са спомените му като най-дългогодишен служител във формированието. Когато то е било хранителен склад, по цели нощи са разтоварвали вагони на гарата. Бил е и приемчик-експедитор и оттук храната се е разкарвала по гарнизоните от Пловдив до Бургас.

Участвал е в две мобилизации с по 500-600 души. При последната, на стадиона в с. Оризари, освен печенето на хляб, беше развърната и полева кланица. Докараха се животни, те бяха колени на място и месото се слагаше в хладилни камери, разказва Васил Сотиров.

Голямото му увлечение е спортът и най-вече футболът. Състезавал се е по селските стадиони и е отбелязал десетки голове, за които си спомня с удоволствие. А  празникът на формированието приема и като свой личен, защото е свързан с базата вече близо 40 години.

Задачите

Формированието има множество задачи. Ето някои от тях:
•Получава, съхранява и раздава материални ресурси за нуждите на  формированията от Българската армия.
•Получава, съхранява, опреснява материални ресурси и допълва ведомствени военновременни запаси.
•Осигурява военнослужещите в зоната за отговорност с вещево имущество, чрез изградена система от военни магазини.
•Разкрива подвижни магазини в зоната за отговорност при необходимост с цел улесняване обслужването на военнослужещите с вещево имущество.
•Извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), контрол и проверка на мълниезащитни и заземителни инсталации, и противопожарен надзор. 
•Обслужва формирования от Съвместното командване на силите и пряко подчинени на Министерството на отбраната.
•Извършва ветеринарно-санитарни инспекции в зоната на отговорност в процеса на транспортиране, приемане, съхранение и реализация на хранителни продукти от животински произход, извършва лабораторни анализи на хранителни продукти от животински произход с цел определяне на качеството им.
•Бракува негодни хранителни продукти от животински произход.
•Предписва и контролира изпълнението на мероприятия по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на хранителните блокове.
•Получава, съхранява и осигурява с полево и строево облекло и друго вещево имущество близо 13 000 военнослужещи. 
•Организира ремонта и поддържането на инфраструктурата на базата.
•Поддържа в постоянна изправност и годност за използване пътни превозни средства и средства за механизация на товаро-разтоварните работи.

Най-дългогодишният командирkomandir

На тържеството по повод на 70-годишнината на базата бе и подполковникът от запаса Васил Костадинов. Той е неин най-дългогодишен командир – от 1996 до 2007 г. 

Бил е  главен асистент във Военното училище във Велико Търново и е пристигнал в Пловдив за началник на тогавашния продоволствен склад, който е осигурявал  формированията на Сухопътните войски в почти цяла Южна България. 

Спомените му са много, но той се спира на тези от 2001 г. Тогава със създаването на командване МТО е трябвало да  се реорганизира складът в Централен снабдителен център. Проведохме търгове, ръководени от мен, чрез които се доставяха всички видове продоволствия за Българската армия, връща се назад във времето подполковникът от запаса. През същата година към основните задачи е прибавена още една – осигуряването с вещево имущество на всички военни магазини. Пак тогава, е започнало преминаването от наборна към професионална армия и е трябвало кадровите войници да получат необходимото  вещево имущество.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top