Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Президентът – а сега накъде?

[post-views]
Президентът – а сега накъде?

nikolay-ilchevСпоред закона лице, което е било президент на Република България, след изтичане на мандата или след предсрочното прекратяване на пълномощията му,има право на пожизнено месечно възнаграждение в размер 60 на сто от основното месечно възнаграждение на президента на Република България за съответния месец. Лицето има право на лична охрана и специализиран транспорт, осигурени от Националната служба за охрана при президента на Република България, за срок до една година след изтичането на мандата му.Освен това на бившия Президент се учредява по негово искане безсрочно право на безвъзмездно ползване върху недвижим имот – частна държавна собственост – до 200 кв. м, в посочен от него областен град за извършване на обществена дейност.
За осъществяването на дейността на лицето в бюджета на администрацията на президента ежегодно се осигуряват необходимите финансови средства за изплащане на възнаграждение и здравноосигурителни вноски,за функциониране на неговия офис в размер до 30 000 лв.,както и за осигуряване на трудовото възнаграждение и осигурителни вноски на един сътрудник.За осъществяване дейността му се осигуряват еднократно и средства за закупуване на техническо офис оборудване в размер до 20 000 лв., което се предоставя по опис с двустранно подписан протокол.
Така че,въпросът „а,сега накъде” не стои пред бившите български Президенти.Единият написа книга,другият сформира партия,а сегашният каза-„един път президент,завинаги президент”.

Най-ново

Единична публикация

Избрани