Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Министерството на отбраната ще обяви за продажба имот в София

[post-views]

ministerstvo_sgradaПравителството даде съгласието си министърът на отбраната да извърши продажба на имот в София с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и на Българската армия, чиято данъчна оценка надхвърля 500 000 лв. Имотът се намира в ж. к. „Младост 3” и представлява терен от 11,5 дка, застроен с 5 сгради с обща застроена площ 944 кв. м. Данъчната му оценка е 714 627,50 лв.
Продажбата ще се извърши чрез търг по реда на Закона за държавната собственост и Глава Пета от правилника за прилагането му. Първоначалната цена ще бъде определена като данъчната оценка на имота се завиши с 10 на сто и се прибави балансовата стойност на съоръженията, които са част от имота и не подлежат на данъчно деклариране, също увеличена с 10 на сто.
С друго решение правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на 10 имота с отпаднала необходимост за МО и Българската армия. Застроените терени се намират в местността „Вугарски път” край Царево, в местностите „Аклади” и „Червенка” край Черноморец, в местността „Кремъка” край ловешкото село Слатина и на бул. „Освобождение” в Пловдив.

Най-ново

Единична публикация

Избрани