Информационен център на Министерство на oтбраната

Ген. Явор Матеев: Специалните сили получиха по-голяма възможност за мигновена реакция

Според последните промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили от вчера 68-а бригада „Специални сили” е на пряко подчинение на началника на отбраната. Този факт съобщи командирът на формированието бригаден генерал Явор Матеев, който участва в тържественото отбелязване на 110-годишнина от създаването на Съюза на запасните офицери в Пловдив. 

brigaden general Qvor MateevСпирдон Спирдонов

–          Г-н бригаден генерал, с каква готовност започвате изпълнението на закона за преминаване на бригада „Специални сили” на пряко подчинение на началника на отбраната?

–          Бригадата се готви за тези промени много отдавна. Ние сме в пълна бойна готовност в организационон отношение. Вече работим със съответните дирекции на Министерството на отбраната, за да може чисто административно и функционално да подредим нещата. Разбирате, че се установяват много връзки и взаимовръзки от финансов и организационен аспект. Това трябва да бъде осъществено за много кратко време. Поради тази причина работим изключително усилено. Не само законовата промяна, която е факт от днес (б.р. – 13 декември 2016 г.), но и организационната, и финансовата да бъдат направени, за да може от 1 януари 2017 г. да отговаряме на изискванията.

–          Какво ще се промени?

–          През годината говорихме много по този въпрос. Веригата за командване и управление за Силите за специални операции ще бъде максимално близко до стандартите на НАТО, до стандартите установени в световен мащаб.  Надявам се, че и в Щаба на отбраната ще бъде сформирано едно малко звено. То ще бъде непосредствено подчинено на началника на отбраната, за да го подпомага при осъществяването на командването и управлението и изготвянето на различни документи.

–          Това ли е реформата на Специалните сили?

–          Това е първият етап на реформата на Специалните сили. Говорили сме нееднократно за бъдещето. Надяваме се вторият етап да настъпи съвсем скоро и това звено да бъде част от бъдещото Командване на специалните операции, така, както е във всички модерни армии.

–          Какво имате предвид, когато говорите за промени във финансово отношение?

–          Като командир на формированието, съгласно закона, ще бъда разпоредител втора степен с финансови средства. Ще имаме отделна бюджетна програма, което е много важно. Наред с командването и управлението, това е вторият пункт, който ще даде съществен тласък на развитето на Специалните сили.

–          Какво ще ви позволи това?

–          Ще ни позволи максимално да действаме, когато е необходимо. Сами разбирате, че като искаме мигновена реакция от Специалните сили, трябва да работим по съответен ред. Тази верига за командване и управление, за момента, най-добре ще се доближава до световно установените стандарти.

–          Раздялата със Сухопътни войски, очевидно е символична. Бригадата ще изпълнява задачи в интерес на трите вида въоръжени сили.

–          Абсолютно! Както бригадата сега, така и бъдещото командване, ще изпълнява не само самостоятелни задачи. Целта е с максимална мощ, сила и оперативни способности да подпомага както съвместните операции на Българската армия, така и операциите на съответните видове въоръжени сили.

–          Кое е важното през следващата година във връзка с тази промяна?

–          През следващата година трябва да утвърдим тази структура. Да доразработим или, там където е необходимо, да разработим съответните концепции и доктрини, за да бъдем готови да финализираме, силно се надявам, през 2018 г. организационното изграждане на Специалните сили.

–          Какво означава това?

–          Това означава обединението на всички от Въоръжените сили, които претендират, че са специални сили, в едно истинско Съвместно командване на Специалните сили. Надявам се бюджетът, вече отделен за Специалните сили, да бъде по-добър. Така ще може да помислим за по-добро осигуряване, съответно закупуване на въоръжения и съоръжения. Най-вече ни е необходимо комуникационно и информационно оборудване, защото парашути вече получихме. 

–          Очаквате ли по-висока мотивация на хората за по-висок професионализъм?

–          Да, разбира се. Още от сега сме подготвили някои, изключително необходими, първи организационни вътрешни промени в бригадата. Надявам се, че по-нататък ще имаме възможност и за по-сериозни промени, водещи към професионализъм. Първият етап е силно увеличаване на сержантския състав. Навсякъде в Специалните сили основен е сержантският и офицерският състав. По-нататък батальоните ще преминат организационно в силни тактически групи за специални операции. Всичко това ще води до професионализъм.

–          Паралелно ще трябва да се доказвате в изпълнението на текущите задачи, като тези по охраната на границата, например.

–          На границата показваме значителни резултати. Всички ниституции го подчертават. Естествено, по-нататък с организационното развитие, ще продължаваме да се доказваме. Сега като бригада, а по-късно, надявам се, като Командване на специалните операции в интерес на Българската армия и на държавата.

Източник: http://www.otbrana.com

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top