Информационен център на Министерство на oтбраната

При недостиг на ресурси в 3-а авиобаза – високи оценки по Air Policing

8-mig-air-policingЗадълбоченият анализ на извършеното от инженерно-техническия състав през последните 3 години показва, че ако не беше се извършило удължаване на ресурса на авиационната техника, трябваше още през 2015 г. да сме в състояние на невъзможност да носим бойно дежурство…
Въпреки нашите усилия и помощта на Командването на ВВС продължава очерталата се тенденция за недостигане на среден нальот от 80 ч., които се приемат за критичен минимум за летателната подготовка в НАТО…
Крайно тревожна е прогресиращата тенденция за свръхнатовареност и ресурсна ограниченост, което рефлектира върху ограничения нальот и броя на подготвените летци за бойно дежурство…
Тези, както и други факти и заключения, посочва в проведения анализ за състоянието и резултатите от подготовката на 3-а авиационна база през 2016 г. нейният командир бригаден генерал Иван Лалов. На анализа присъства командирът на ВВС генерал-майор Цанко Стойков.
Бригаден генерал Лалов определя изминалата 2016 г. като много динамична, съпътствана от 
многобройни предизвикателства
които са изисквали търсенето на разнообразни решения по всички направления за постигането на заповяданите задачи и мисия. Основният фокус е бил по поддържането на способности за  непрекъснато бойно дежурство за защита на въздушния суверенитет на България в Интегрираната система за противоракетна и противовъздушна система на НАТО и ефективната и безопасна индивидуална и колективна подготовка. 
Дейността ни през годината беше съпроводена с множество предизвикателства, най-вече недостиг на ресурси, недостатъчна изправна техника, критичен минимум на подготвен летателен състав за бойно дежурство, опасно малък нальот и свръхнатовареност при нарастване на интензитета и сложността на задачите.

8-lalov
Бригаден генерал Иван Лалов
В тази сложна действителност командването и ръководният състав на авиобазата търсеше възможно най-ефективните решения за изпълнение на поставените задачи, поддържане и осигуряване на необходимите способности и недопускане на прекъсване на бойното дежурство, при висока степен на надеждност и безопасност, отбелязва бригаден генерал Лалов.
Важни аспекти в дейността на авиобазата са били интеграционната дейност и военното сътрудничество. През изминалата година се е работило за изпълнението на поетите съюзни ангажименти в рамките на разполагаемите ресурси. Основните усилия са били насочени приоритетно за дежурството по Air Policing, където фокусът е бил поддържане на способностите, усъвършенстване на процедурите и актуализация на основните регламентиращи документи. Декларираните летателни екипажи са водили подготовка в условия на недостиг на изправна авиационна техника и материални ресурси. 
Изключително важен етап от подготовката и интеграционната дейност през годината беше участието ни в съвместни 
летателни тренировки и учения
Основните цели бяха реалните действия, подобряване на взаимодействието и усвояване на нови тактики, техники и процедури. Участието ни в тези летателни тренировки и учения се характеризираше с планиране, координиране и провеждане на дейностите в международна среда, и изпълнение на летателни задачи, съгласувани по място и време, се казва още в анализа. 
Значителен положителен ефект върху подготовката е оказало участието в учението на НАТО Anaconda 2016 на територията на Полша. Това пребазиране на авиационна техника и личен състав зад граница се е осъществило след 8 години пауза, когато базата участва в летателната тренировка Brave Hart South в Гърция.
Затвърдила се е тенденцията от последните години за ръст на броя на провежданите летателни тренировки. 
В анализа бе споменат един показателен пример. На 18 май е била извършена най-важната проверка през годината по отношение на бойното дежурство. На тази дата, придадените сили и средства от състава на 3-а авиобаза по Air Policing, са били проверени от Съюзното въздушно командване на НАТО. И авиобазата е получила висока оценка по всички проверявани направления, което доказва ефективността на цялостната организация, подготовката и мотивацията на личния състав.
Изминалата година беше белязана и с 
първото съвместно дежурство
по Air Policing с гостуващо формирование от страна членка на Алианса, в случая от ВВС на САЩ. В продължение на две седмици през септември въздушното пространство на България беше охранявано от двойка МиГ-29 и двойка F-15. Тази съвместна задача изискваше високо ниво на организация, взаимодействие и съвместяване на всички процедури както на земята, така и във въздуха, обърна внимание бригаден генерал Лалов.  
Продължили са реалните тренировки за проверка и подготовка на летателния състав. Положителен е фактът, че самолетоизлитанията за тренировка са били значително увеличени в сравнение с 2015 г. Всички изпълнени тренировъчни мисии и проверките по Air Policing са с висока оценка. Запазила се е тенденцията на нарастване на реалните действия. 
Важно направление в леталната подготовка през изминалата година е било повишаването на класната квалификация. Били са организирани и проведени два курса за приучване на МиГ-29, при които двама летци от L-39 и двама от МиГ-21 са усвоили успешно нов тип авиационна техника. Много положително от курсовете е, че двама от приучените са достигнали подготовка за носене на бойно дежурство. 
През изминалата година планираният нальот на летище „Граф Игнатиево“ е бил изпълнен почти на 100%. На летище „Долна Митрополия“ данните са показали известно разминаване на планираното спрямо изпълненото.
През 2016 г., заключава командирът на 3-а авиобаза, мотивацията на личния състав беше на изключително високо ниво, което е видимо от постигнатите резултати, независимо от предизвикателствата и трудностите при изпълнение на функционалните задължения в условия на недостатъчна ресурсна и финансова осигуреност. Това се дължи на професионализма, но донякъде и на командването, командирите и началниците от всички степени в авиобазата, които работиха целенасочено за повишаване квалификацията и подобряване на качеството на живот на подчинения им личен състав. 

Основни направления

* Първостепенна задача въпреки трудностите в ресурсното осигуряване, е изправността на техниката и подготовката на личния състав за поддържане на надеждно бойно дежурство и изпълнението на заповяданата мисия и основните задачи. 
* Ще продължи търсенето на нови методи и форми за повишаване ефикасността и ефективността на летателната подготовка в условия на ресурсни и финансови затруднения чрез оптимизиране на модела за летателна подготовка, максимално участие в двустранни летателни тренировки и учения, организиране и реализиране на курсове за приучване на летателен състав на самолет МиГ-29.
* Важен акцент през годината ще е планирането, организирането и участието в двустранни летателни тренировки със САЩ, както и с ВВС на Полша, Израел, Румъния и Гърция. Не по-малко приоритетно ще е и участието в стрелбите на Зенитен полигон на ВВС „Шабла“ в рамките на първо по рода си многонационално учение SABER GUARDIAN 2017.
* Предстоят задачи по съвместно носене на дежурство по Air Policing с партньори от Алианса.
* На дневен ред ще са организационно-щатни промени. Учебната авиационна група в Долна Митрополия ще се отдели от структурата на базата. От това ще последва преразглеждане на доста нормативни документи, планове и заповеди.
* Предстои решение за закупуване на нов изтребител. Това изисква да продължим целенасочената езикова подготовка и подбор на летателен и инженерно-технически състав за участие в курс за приучване.
* Изключително наложително е да предприемем стъпки за агресивно търсене на решения за минимизиране на проблемите с окомплектоването с личен състав.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top