Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Одобрени са позициите ни за Съвета на ЕС

[post-views]
ЕС изрази подкрепа за Кипър на фона на заплахите от "Хизбула"

eu-es-znamenaМинистерският съвет одобри позициите на България за участие в три заседания на Съвета на Европейския съюз.
Първото от тях е редовното по образование, младеж, култура и спорт на ЕС във формат „Образование“ на 17 февруари. Неговите решения са важни за постигане на висококачествено образование на всички. 
На 20 февруари в Брюксел ще заседава и Съветът на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), а Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) -на 21 февруари.  
Кабинетът`Герджиков одобри и доклади за резултатите от заседанията на Съвета „Общи въпроси“ и „Правосъдие и вътрешни работи”, проведени в края на януари в Малта. В рамките на заседанието на Съвета „Общи въпроси” Малтийското председателство е представило приоритетите си за шестте месеца- сред тях като ключови-миграцията и сигурността. 
По темата „миграция” е декларирано, че най-голямото предизвикателство за ЕС е да се подобри защитата на външните граници на Съюза, запазването на единството на държавите-членки, практическото прилагане на принципа за солидарността и отчитане на тежестта, поемана от държавите-членки на предна линия. Изтъкнато е, че ЕС има стратегически интерес да осигури устойчива стабилност, просперитет и сигурност в региона на Западните Балкани. 
Основните дискусии на заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи” са били по реформата в Общата европейска система за убежище и бъдещето на оперативната съвместимост на информационните системи. България е подчертала необходимостта от силен контрол по границите и по-ефективна политика на връщане. 
Страната ни е подкрепила подхода за автоматично задействане на системата за разпределение на кандидати за международна закрила, което ще позволи незабавно да се окаже подкрепа на засегнатите държави-членки. Постигнато е съгласие да се работи за подобрено използване на биометрични данни, единен интерфейс за извършване на справки и въвеждане на общи стандарти за минималните проверки за сигурност. България е подкрепила тези предложения, но отново е поставила искането си за получаване на пасивен достъп до Визовата информационна система, както и намиране на ефективно решение по новата система „Вход/Изход”.

Най-ново

Единична публикация

Избрани