Информационен център на Министерство на oтбраната

Разпределени са ресорите на заместник-министрите

ministerstvo_otbrana_sgradaСъс своя заповед министърът на отбраната Стефан Янев разпредели ресорите на своите заместници. Заместник-министър Михаил Михайлов ще подпомага министъра по политиката в областта на планирането и ефективното разходване на ресурсите за отбрана, проектното управление, стандартизирането и сертифицирането на военната и специалната продукция, политиката по въоръженията и инвестициите в отбраната, публично-частното партньорство, управлениет на държавната собственост, утилизацията, международната политика, подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., която е от компетентността на МО.
На заместник-министъра на отбраната Стефан Петров се възлагат функции по политиката в областта на подготовка на страната за отбрана и 
членството на България в НАТО
изграждането на способности по КИС и кибер отбрана, усъвършенстване на нормативната уредба, социалната политика в МО, създаването безопасни и здравословни условия за изпълнение на военната служба и за полагане на труд, полагането на грижи за ветераните, военноинвалидите и военнопострадалите, взаимодействието с неправителствени организации, осъществяването на военнопатриотичното обучение.
Заместник-министър Любомир Пеев ще подпомага министъра по 
информационната политика на МО и БА
управлението на човешките ресурси, здравната политика, опазването на околната среда, военното образование и военнонаучните изследвания.
Министърът на отбраната възлага на заместниците си и общия контрол върху дейността на структури на пряко негово подчинение. Заместник-министър Михаил Михайлов ще контролира търговските дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, ВМА, Националния военноисторически музей, ИА „Военни клубове и военно-почивно дело. На заместник-министъра на отбраната Стефан Петров се възлага 
контрола на дейността
на Военна академия „Г. Ст. Раковски”, Института по отбрана, Националната гвардейска част. Заместник-министър Любомир Пеев ще контролира работата на Информационния център на Министерството на отбраната, Националния военен университет, Висшето военноморско училище, Професионалните сержантски колежи. 

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top