Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Укрепва се капацитетът на „Гранична полиция“

[post-views]

granichna_policiqДнес  министър-председателят  ще информира медиите за състоянието в отделните министерства въз основа на получените вече доклади от министерствата. Това обещаха от пресцентъра на Министерския съвет след редовното му заседание през седмицата.
На него Стефан Янев, заместник-министър председателят по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната, е внесъл за разглеждане постановление за приемане на устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация. Специалната куриерска служба преминава в състава на ДКСИ.
Това се налага от влезлите в сила промени в Закона за МВР, с които дирекция „Специална куриерска служба” преминава от вътрешното ведомство в структурата на ДКСИ. Основните функции на дирекция „Специална куриерска служба” са свързани с приемане, сортиране, съхраняване, пренасяне и доставяне на материали, съдържащи класифицирана информация, както и осигуряване на защитата им от нерегламентиран достъп в този процес.
С постановлението се уреждат отношенията във връзка с преобразуването на административните звена, дейността, структурата, организацията на работа и числеността на ДКСИ и на нейната администрация.
Облекчават се и процедурите по разширяване на интегрираната система за гранично наблюдение по българо-турската граница, реши кабинетът. Той определи интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница за обект с национално значение и за национален обект. Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и на Закона за държавната собственост този статут позволява значително съкращаване на сроковете за провеждане на необходимите административни процедури, свързани с реализацията на проект за разширяване на интегрираната система за гранично наблюдение. 
Разширяването и поддържането на интегрираната система чрез изграждане на сензорни линии е една от дейностите, финансирани като спешни мерки по фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС. Индикативният бюджет на проекта е 17,8 млн. евро, а крайният срок за изпълнението му – 30 септември 2017 г. 
Реализацията на проекта ще повиши капацитета на Главна дирекция „Гранична полиция” при МВР за противодействие на нелегалната миграция чрез разширяване на възможността за получаване на надеждна информация при опити за незаконно преминаване на държавната граница, което е в пряка връзка със защитата на националната сигурност на страната.
Правителството определи вицепремиера по социални политики и служебен министър на здравеопазването Илко Семерджиев за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС.

Най-ново

Единична публикация

Избрани