Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Варна изпревари Пловдив по население

[post-views]
Общо 20 града в България увеличават населението си през миналата година, повече от половината от тях са по Черноморието

2-varna-plajКъм 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г. населението на страната намалява с 51 925 души.
През 2016 г. в страната са регистрирани 64 984 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 966.
Броят на умрелите през 2016 г. е 107 580 души, а коефициентът на обща смъртност – 15.1%. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 2 537 случая, или с 2,3%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.
Смъртността сред мъжете (16.2%) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.0%). През 2016 г. на 1 000 жени умират 1 091 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. През 2016 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 42 596 души.
Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 – 2016 г., е 74.7 години и спрямо предходния период (2013 – 2015 г.) се увеличава с 0.2 години.
Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 472 116 или 20,7% от населението на страната. В сравнение с 2015 година делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – с 3,8 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24,1%, а на мъжете – 17,2%. Тази разлика се дължи на високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живот при тях.
През 2016 г. броят на трудоспособното население намалява с почти 45 хил. души, или с 1.0%, спрямо предходната година. Към края на 2016 г. над трудоспособна възраст са 1 735 хил. души, или 24.4%, а под трудоспособна възраст – 1 063 хил. души, или 15.0% от населението на страната.
През 2016 г. в страната са регистрирани 64 984 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 966 деца.
Към 31.12.2016 г. в градовете живеят 5 204 385 души, или 73.3%, а в селата – 1 897 474 души, или 26.7% от населението на страната. Към края на 2016 г. населените места в България са 5 256, от които 257 са градове и 4 999 – села. Най-голямата община е София, където живеят 1 323 637 души, следвана вече от Варна с 343 991 жители, която изрпревалва Пловдив с 527 души.
През 2016 г. в страната са регистрирани 65 446 родени деца, като от тях 64 984 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 966 деца, или с 1.5%. Коефициентът на обща раждаемост през 2016 г. е 9,1%, а през предходната 2015 г. – 9,2 %.
През 2016 г. 30 570 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, като 50.4% от тях са мъже. Всеки втори емигрант (53.5%) е на възраст 20 – 39 години. Най-младите емигранти (под 20 години) са 14.3%, а тези на 60 и повече навършени години – 8.7% от всички емигранти.

Най-ново

Единична публикация

Избрани