Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Армията е в състояние да изпълни задачите си

[post-views]
Армията е в състояние да изпълни задачите си

Българските въоръжени сили са в състояние да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Това е основният извод, който се прави в Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили (ВС) за 2016 г. Документът беше приет от правителството, което го предлага за одобрение от Народното събрание, съобщиха от МС.

Въпреки разнообразните затруднения, Въоръжените сили изпълняват успешно конституционните си задължения, категоричен е докладът за състоянието на отбраната през 2016 г. Фото: Красимир Тодоров

През 2016 г. във ВС са проведени 258 учения. Подготовката е съсредоточена предимно в тактическите звена до батальон  и дивизион. Формирования и отделни военнослужещи са участвали в 14 мисии и операции зад граница на НАТО, ЕС и ООН. Общият брой военнослужещи, участвали в планираните ротации през годината, е около 760.

Общо 100 специализирани формирования за овладяване на последствия от бедствия са поддържали постоянна готовност и са провели 152 операции за оказване на помощ на населението с участието на 815 военнослужещи и 161 единици техника. В операцията за съвместни действия с органите на МВР по охрана на държавната граница с Турция до края на 2016 г. са се включили над 2700 военнослужещи.

Продължило е изпълнението на Програмата за развитие на отбранителните способности на ВС 2020 и основаващия се на нея План за развитие на Въоръжените сили, на пакета „Цели за способности на НАТО 2013” и поетите от страната ангажименти по 55 цели, както и подготовката на 50 формирования към колективната отбрана.

Според доклада ВС продължава да изпълняват задачите си с редица затруднения, свързани със системния финансов недостиг, нарастващия некомплект от личен състав и лошото състояние на остарялото въоръжение и бойна техника. По тази причина някои задачи се изпълняват с ограничения.

Основните констатирани проблеми са свързани с некомплекта военнослужещи, който вече достига 20% от щатния състав въпреки усилията за набиране и задържане на подготвен личен състав, недостатъчното ресурсно осигуряване на ВС, затрудненията по поддържането и развитието на отбранителните способности.В доклада се предлагат конкретни действия в рамките на Бюджет 2018, насочени към стартирането на политики за решаване на най-сериозните проблеми на ВС, както и за планомерното изпълнение на целите от Програма 2020. Те са в съответствие с приоритетите от правителствената програма в сектор „Отбрана”.

Коренно променената среда на сигурност налага и провеждането на дебат за постигане на траен политически консенсус и изготвяне на национален план за увеличение на бюджета за отбрана до 2% от БВП до 2024 г. в съответствие с решенията от срещата на върха на НАТО в Уелс. Предвиждат се също комплексни мерки, свързани както с реализирането на политика за устойчиво кариерно развитие на хората в отбраната и търсенето на възможности за повишаване на възнагражденията на военнослужещите, така и с подобряване на тяхното социално положение и издигането на престижа на военната професия. 

През 2017 г. основните усилия са съсредоточени върху поддържането и развитието на необходимите способности за планиране и водене на операции по трите мисии на ВС, реализацията на основните инвестиционни проекти за модернизация и изпълнението на комплексни действия за преодоляване на некомплекта от военнослужещи, се посочва в доклада.

Най-ново

Единична публикация

Избрани