Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Повишават се възможностите за развитие на военнослужещите

[post-views]

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили. 

С тях се прецизират и допълват разпоредби, за да бъде приведен Правилникът в съответствие с последните изменения в ЗОВС.Основната цел на промените е да се подобрят възможностите и редът за повишаване на образованието и квалификацията, свързани с кариерното развитие на военнослужещите, да се оптимизира преминаването на войниците (матросите) в сержантския (старшинския) състав, създават се предпоставки за преодоляване на некомплекта във въоръжените сили.

Това се постига чрез регламентиране на реда за повторно наемане на военна служба, подобряване на възможностите за кариерно развитие на военнослужещите, опростяване на процедурите по назначаване и преназначаване на длъжност, уточняване на правилата и реда за обучение на войници/матроси и сержанти/старшини в редовна и задочна форма на обучение, разписване на реда за назначаване на длъжност на български граждани, завършили висши военни училища в чужбина, и за приравняване на квалификацията им.

С друго свое решение кабинетът утвърди класификация на функционалните области и бюджетните програми. В нея във връзка с настъпили промени в ЗОВС министърът на отбраната предложи обособяването на отделна бюджетна програма: „68-а бригада „Специални сили” към Политика в областта на отбранителните способности.

Най-ново

Единична публикация

Избрани