Информационен център на Министерство на oтбраната

37% от кандидатите за НВУ отпадат

Бригаден генерал Богданов е придобил образователна и научна степен „доктор” в област на висшето образование – „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело” и по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, през 2017 г. във Военна академия „Г. Cт. Pаковски” . В периода 2008–2009 г. се обучава отново в академията, във факултет „Национална сигурност и отбрана” – специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”. 1993–1995 г. – ВА „Г. Cт. Pаковски” , факултет „Командно-щабен” – специалност „Командно-щабна, оперативно-тактическа, ВВС”, 1981–1985 г. – ВHВВУ „Георги Бенковски”, военна специалност: „Щабни Военновъздушни сили”. В периода 1977–1980 г. се обучава в спортно училище „Георги Бенковски” – Плевен.

 

12 br general Plamen Bogdanov
Бригаден генерал д-р Пламен Богданов:
– Г-н бригаден генерал, какви са идеите Ви за развитие на Националния военен университет (НВУ), какво Ви предстои и какво искате да постигнете в по-близка и в по-далечна перспектива?
– Имаме няколко стратегии за развитие на различните области. За нас най-важното нещо е повишаването на качеството на обучението. Това е важна цел и се постига по много начини, но и с много средства през годините. Развитие на академичния състав и развитие на научната дейност – това са ни приоритетите. По всичко това работим постоянно и целенасочено. Актуализираме също и учебните планове. Това е една от постоянните ни дейности, което правим съвместно със заявителите и потребителите на нашите кадри. Това са видовете въоръжени сили – Военноморските, Сухопътните и Военновъздушните сили и останалите структури, подчинени на Министерството на отбраната. Работим заедно с тях, така че да осигурим офицерски кадри, притежаващи необходимите знания и умения.

– Какви анализи правите, как оценявате военната професия?
– В момента завършва анализът на приемната кампания за учебната 2017–2018 г. В резултат на огромните усилия на целия академичен и административен състав на университета успяхме да привлечем повече кандидати. Това е тенденция вече втора година. За съжаление обаче процентът на класираните и приетите за курсанти от този голям брой хора, който успяхме да наберем, намалява. Причините се коренят в медицинската годност и физическата подготовка.

– Тоест, кандидатите са подготвени като теория, но физически не са пригодни, така ли е?
– Занемарено е здравето на младите хора. По отношение на поддържането на здравето цифрите показват, че тази година от всички явили се на медицински преглед във Военномедицинска академия отпадат 37%. Това е един наистина тревожен процент.

– Какво трябва да се промени според Вас?
– Трябва да се тръгне още от средните училища. Важно е обаче и семейството. Все още се намират момчета и момичета в тези трудни от демографска гледна точка години. Миналата и тази година средното си образование завършиха родените през 1997 – 1998 г. Това са годините с най-ниска раждаемост.

– Присъствахте на демонстративни стрелби на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ, каква е оценката Ви, как се справиха обучаемите?
– Традиционно стрелбите на полигон „Марково“ са завършващ етап от подготовката на курсантите. Разчетите бяха формирани от курсанти от различни курсове и всички те показаха една добра сглобеност, което се видя и при поразяването на целите по време на стрелбата. Това също показва, че подготовката, която е водена в залите и кабинетите в предишните учебни години и семестри, вече дава едни добри резултати и тези хора са почти готови да влязат в бойния строй на военните формирования от Българската армия.

– Този тип разчети, става дума за съвместните разчети, това практика ли е, че така по-младите се учат от по-опитните или сега се провежда за първи път?
– Това е нормална практика – курсантите от старшите курсове, които са и по-опитни, са командири на разчетите, а останалите са на другите позиции в разчета.

– Имате ли обратна връзка с колеги от партньорски армии и военни университети, Вас канят ли Ви на такива стрелби, каква е оценката, която ни дават партньорите, и каква е оценката, която Вие давате на тях?
– Обикновено научните конференции, на които участваме активно, не се съчетават с такива стрелби, тогава се провежда само статичен показ на техника, което е част от конференциите, често пъти и което сме наблюдавали. Да, имаме обратна връзка, съизмерваме се и търсим съвместимостта в действията и планирането. 

– Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на Националния военен университет е малко по-отдалечен от централата във Велико Търново, това отразява ли се по някакъв начин на цялостната работа и подготовка на курсантите в Шумен?
– Географското разстояние няма никакво значение, комуникацията е ежедневна и постоянна и по отношение на учебната дейност, а и по отношение на научната дейност, а също и по отношение на развитието на академичния състав и изследванията. Колеги и от трите факултета активно и равноправно участват във всички проекти, по които университетът работи.12 poligon

В програма „Еразъм“
Националният военен университет (НВУ) е първият военен университет в Европа, който се включва в програма „Еразъм“ – обмен на студенти и преподаватели. Имат договори и си сътрудничат с над 30 университета в Европа. Ежегодно обменят студенти, курсанти, преподаватели и административен състав.

Редовна практика е да участват във всички конференции, които се провеждат от партньорските висши учебни заведения. Практиката е взаимна.

Гости на стрелбите на полигон „Марково“ бяха представители на пет държави. Една по-висока фаза в международното сътрудничество е това, че НВУ кандидатства и заедно с университети от Румъния и Полша печели участие в проект, свързан с осигуряване на въздушен суверенитет.

 

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top