Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Обсъдиха мерките за борбата с корупцията

[post-views]
Обсъдиха мерките за  борбата с корупцията

111Участниците се обединиха около констатацията, че резултатите от борбата с корупцията по високите етажи на властта са ниски поради несъвършенства в законодателството, в институционалната рамка и поради липсата на обособена структура с ясни правомощия и капацитет за ефективна борба с корупцията. Това заяви президентът Румен Радев в изказването си след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, съобщиха от Президентството.
Постигнато е било съгласие по основните насоки в работата на държавните институции за ефективно противодействие на корупцията сред лицата, заемащи или заемали висши публични длъжности, които да гарантират прилагане на комплексен подход, който наред с превенцията, да се фокусира и върху разкриването, разследването и реализирането на наказателна отговорност. Необходима е нормативна база, която да обхваща всички аспекти на превенцията, противодействието и борбата с корупцията. Трябва да има ефективни институции и механизми както за превенция и пресичане на корупционни практики, така и за своевременно разкриване и разследване на корупционни престъпления. Да се постигне истинска независимост на органите за превенция и противодействие на корупцията от проверяваните и разследваните лица.
Членовете на КСНС са се обединили и около три  предложения към изпълнителната и законодателната власт. На първо място да се приемат промени в Наказателния кодекс относно корупционните престъпления, за да бъдат обхванати адекватно формите на проява на корупция не само в публичния, но и в частния сектор. Народното събрание да разгледа и приеме закон за противодействие на корупцията. И новият закон да регламентира всеобхватни мерки, включващи превенцията, отнемането на незаконно придобито имущество и своевременното разкриване и разследване на престъпления, свързани с корупционни прояви на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности. Съветът не е успял да постигне съгласие относно ролята и функциите на бъдещия антикорупционен орган, както и относно принципите за назначаване на неговото ръководство и контрол на действията на този орган. 

Най-ново

Единична публикация

Избрани