Информационен център на Министерство на oтбраната

Само една оферта за нов боен кораб на ВМС

IMG_9403В Министерството на отбраната беше отворено постъпилото предложение от участник в процедурата за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили (ВМС). 
В установения срок беше подадена една оферта, като от заявилите участие компании четири отговориха, че не могат да участват и да представят предложение в отговор на поканата, а други две не взеха участие. Това каза командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев, който е и съпредседател на междуведомствената работна група. 
Постъпилата оферта беше разгледана от комисията. Причината за неучастието на друга от фирмите е, че финансирането е недостатъчно за изискванията към военен кораб, както и добавянето на ДДС. Една от фирмите пък се обоснова, че й е трудно да работи с поверителност, което е задължително предвид индустриалната сигурност при изграждането на военни продукти. Две фирми обясниха, че не могат да се справят със своевременен превод и предоставяне на необходимата информация, уточни контраадмирал Петев. 
Съгласно решението на МС и рамката, която е дадена в проекта за инвестиционен разход (ПИР), приет от НС, дори и при подаване на една оферта тя трябва да бъде разгледана. Работата на междуведомствената група продължава, за да се проверят съответствията на изискванията на тази оферта и дали тя отговаря на техническите и ценовите параметри, които са зададени в документа, гласуван от НС, посочи командирът на ВМС. 
По думите му предстои разглеждане на техническото предложение и след това – разглеждане на ценовото предложение. Работата на групата ще завърши с окончателен доклад към министъра на отбраната с предложение за последващи действия, подчерта контраадмирал Петев. 
Инвестиционният проект за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб беше приет с Решение на Министерския съвет от 1 април 2016 г. и на 43-тото Народно събрание от 2 юни 2016 г. Проектът предвижда въвеждането на въоръжение на два многофункционални патрулни кораба.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top