Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.
Ветерани благодариха на президента за назначение в антидискриминационната комисия

veteraniПравителството одобри допълнителен трансфер в размер на 5765 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване. Със средствата ще се разплатят разходи от правоимащите лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите през третото тримесечие на 2017 г.
Законът регламентира правото на тази категория лица на престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, като изрично предвижда, че необходимите средства са за сметка на централния бюджет.
Правителството одобри и допълнителни разходи по бюджета на МО в размер на 2 млн. лв. Средствата са предназначени за увеличаване на капитала на Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация „Вита“ ЕООД, в която правата на държавата като едноличен собственик се упражняват от министъра на отбраната. Допълнителното финансиране ще бъде използвано за обновяване и модернизация на материалната база. Целта е да се подобри качеството на предлаганите медицински услуги, до които достъп имат всички здравноосигурени лица.        

Най-ново

Единична публикация

Избрани