Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Въвеждат бърза защита на застрашени свидетели

[post-views]

CACAROV_PRESSKONFERENCIA_20_05_14Мерките включват светкавична нова самоличност и извеждане от страната
Ключовите свидетели по наказателни дела ще се ползват вече със специална защита. Това предвиждат поправки в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство (ЗЗЛЗВНП), които са внесени в парламента.
Понятието ”специална защита” ще включва два вида защита и ще се реализира на два етапа – предварителна защита и Програма за защита. В мотивите на законопроекта се отбелязва, че специалната защита винаги ще започва с предварителна защита, която цели осигуряване на незабавна защита на застрашените лица, и ще се прилага до издаването на разпореждане на главния прокурор. Или до вземането на решение на Съвета по защита. Главният прокурор ще ръководи Бюрото по защита пряко или чрез директора на Бюрото.
Лицата, които съдействат на правосъдието, ще се ползват от промяна на мястото на живеене в страната, промяна на мястото на работа, промяна на учебното заведение, настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието, както и релокация в друга държава. Със законопроекта е предвиден е механизъм за периодична оценка за наличие и определяне на степента на застрашеност на защитеното лице.
Законопроектът е разпределен за гледане в Правната комисия на парламента и в спецкомисията за контрол на службите. Служителите на Бюрото по защита при изпълнение на служебните си задължения могат да ползват специално облекло, отличителни знаци и служебни карти по образец и по ред, определени от главния прокурор.
Пак обвинител №1 ще преценява дали показанията, обясненията или информацията на застрашеното лице са от съществено значение за наказателното производство.
Предварителната защита ще започва в най-кратък срок, но не по-късно от пет дни от датата на разпореждането на главния прокурор.
Ако лицето, което се ползва от специална защита, не изпълнява споразумението с правоохранителните органи и нарушава правилата за сгурност, то то ще дължи връщане на финансовите средства, използвани за неговата защита.

Най-ново

Единична публикация

Избрани